Wat is het genietingsmoment van loon?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Wat is het genietingsmoment van loon?

Het tijdstip van genieten van het loon is belangrijk om te bepalen wanneer de werkgever loonheffingen moet inhouden. Meestal is dit het moment van uitbetalen, maar er zijn ook andere situaties mogelijk. (meer…)
Meer informatie
Afkoop pensioen in eigen beheer; antwoorden op veelgestelde vragen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Afkoop pensioen in eigen beheer; antwoorden op veelgestelde vragen

Bij de Belastingdienst heeft u veel vragen gesteld over hoe u de afkoop van pensioen in eigen beheer moet verwerken in de aangifte loonheffingen. U wilde vooral weten of de hoge of lage Zvw van toepassing was op de afkoop en welke code aard inkomstenverhouding...
Meer informatie
Afschaffen pensioen in eigen beheer: wat moet een dga doen?
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Afschaffen pensioen in eigen beheer: wat moet een dga doen?

Op 7 maart heeft de Eerste Kamer de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aanvaard. Per 1 april 2017 is deze wet in werking getreden. Vanaf uiterlijk 1 juli 2017 is het dan niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen op...
Meer informatie
Vragen en antwoorden gepubliceerd over uitfaseren pensioen eigen beheer
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Vragen en antwoorden gepubliceerd over uitfaseren pensioen eigen beheer

De Belastingdienst heeft een aantal vragen en antwoorden gepubliceerd over uitfaseren van pensioen in eigen beheer op de belastingdienstpensioensite. (meer…)
Meer informatie
Gebruik uniek personeelsnummer
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Gebruik uniek personeelsnummer

Als u van een werknemer geen burgerservicenummer (BSN) heeft, moet u zijn personeelsnummer vermelden in de aangifte loonheffingen. Geef deze werknemers een uniek personeelsnummer. Dit zorgt ervoor dat loongegevens correct in de polisadministratie worden verwerkt. (meer…)
Meer informatie
Opbouw pensioenafspraken in eigen beheer vanaf 1 juli niet meer toegestaan
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Opbouw pensioenafspraken in eigen beheer vanaf 1 juli niet meer toegestaan

Het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) is begin maart aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet is op 27 maart gepubliceerd in het Staatsblad en treedt per 1 april 2017 in werking. (meer…)
Meer informatie
Kosten personeelsfeest verwerken in loonaangifte
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Kosten personeelsfeest verwerken in loonaangifte

Hoe moet ik omgaan met de kosten van een personeelsfeest? Wat zijn de gevolgen voor de loonheffingen? Dit zijn vragen die vaker gesteld zijn op dit forum en aan de BelastingTelefoon. (meer…)
Meer informatie
Verloonde uren vermelden in de loonaangifte!
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verloonde uren vermelden in de loonaangifte!

Zo doen we dat! Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van Belastingdienst, UWV en CBS. De opgegeven verloonde uren hebben voor de werkgever gevolgen voor het recht op premiekortingen en...
Meer informatie
1 33 34 35 36 37