De Belastingdienst heeft een bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd. In deze bijlage vindt u informatie over Brexit en over het wetsvoorstel voor intrekking van de afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Brexit heeft gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidspositie van werknemers, die in de EU-lidstaten en het VK werken. In de bijlage legt de Belastingdienst uit wat de wijzigingen zijn.
In de bijlage leest u meer informatie over:

  • het terugtrekkingsakkoord
  • praktijkvoorbeelden van situaties die onder het terugtrekkingsakkoord vallen
  • Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (HSO)
  • praktijkvoorbeelden van situaties die onder de HSO vallen

Wetsvoorstel intrekking BIK

De Belastingdienst geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor de intrekking van de BIK, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Het gereserveerde budget wordt ingezet voor een verlaging van de werkgeverspremies Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).


U vindt de bijlage op belastingdienst.nl.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,