Vraag over 3 auto’s ter beschikking

De enquête gehouden door de Belastingdienst Forum Salaris ging over een werknemer die gelijktijdig 3 auto’s ter beschikking heeft. De vraag was voor hoeveel auto’s moet u bijtellen.

Van de 562 deelnemers gaf 18% het juiste antwoord: u hoeft maar voor 1 auto bij te tellen.

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het antwoord.

Vraag

Een werkgever stelt aan een werknemer gelijktijdig 3 auto’s ter beschikking. De werknemer rijdt met elke auto meer dan 500 kilometer privé per kalenderjaar. In het gezin van de werknemer heeft ook de partner een rijbewijs en is er 1 auto in privé die geschikt is voor privégebruik.

Voor hoeveel auto’s moet u bijtellen?

  • 3 auto’s (55%)
  • 2 auto’s (27%)
  • 1 auto (18%)
  • geen (0%)

Het 3e antwoord is juist.

Toelichting

Als in het gezin van de werknemer 2 of meer personen een rijbewijs hebben, telt u bij voor evenveel auto’s met de hoogste bijtelling. In de vraag hebben 2 personen een rijbewijs, de werknemer en zijn partner. In principe moet u daarom voor 2 auto’s het privégebruik bij het loon tellen.

In privé heeft de werknemer 1 auto die net zo geschikt is voor privégebruik. U mag het aantal auto’s waarvoor de bijtelling geldt, met 1 auto verlagen.

U past de bijtelling toe voor 1 auto. Dit geldt voor de auto met de hoogste bijtelling.

Als de inspecteur van mening is dat u in bovenstaand voorbeeld voor meer auto’s moet bijtellen, dan moet de inspecteur aantonen wat hiervoor de reden is.

Relevante informatie

Bijtelling: gelijktijdig meerdere auto’s ter beschikking
Paragraaf 23.3.12 Handboek Loonheffingen 2024

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,