U profiteert 100% van onze kennis

Heeft u een accountant- of administratiekantoor en bent u op zoek naar een professionele sparringpartner? Menig accountant- en administratiekantoor heeft 100% Salarisverwerking al gevonden. Logisch, want personeels- en salarisadministratie is een uiterst dynamisch vakgebied. Onze salarisadministrateurs zijn dagelijks met hun vak bezig en maken zich daarvoor alle wijzigingen in cao’s en wet- en regelgeving eigen.
U kunt dat natuurlijk zelf ook doen, maar dat betekent dat u daarin veel tijd moet investeren. Tijd die u in de meeste gevallen niet bij uw cliënten in rekening kunt brengen. Daarom zijn wij voor u vaak een ideale collega en professionele sparringpartner. Ook al omdat wij onze kennis 100% delen. En daar profiteert ú weer van.

Wat wij u bieden:

  • Een 100% dienstenpakket op maat
  • Scherpe tarieven waardoor u ruimte heeft in de doorbelasting naar uw cliënten
  • Actuele salariskennis
  • Diverse koppelingen en exportmogelijkheden voor boekhoudsoftware
  • Loonadministratie die 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar is
  • White label of in eigen huisstijl
  • Gratis document- en loonstrookviewer voor uw cliënten en de medewerkers
  • Signaleringen met betrekking tot einde proeftijden, dienstverbanden, jubilea etc.
  • Helpdesk en een eigen salarisadviseur!

100 % extra, de kracht van goede software

100% Salarisverwerking werkt met een professioneel softwaresysteem om uw salarisadministratie zo eenvoudig mogelijk te verwerken zodat u uiteindelijk over heldere loonstroken beschikt. Maar ons systeem biedt nog veel meer.

Software

Onze software is tevens een compleet personeelsinformatiesysteem en kent vele export mogelijkheden met andere financiële pakketten zoals Exact, L1nda, Dyflexis Planningsoftware, Accountview, Reeleezee, King en iMuis.

Dashboard

Het personeelsinformatiesysteem is met de nieuwste technieken gebouwd. U kunt het dashboard zo inrichten dat u een duidelijk overzicht heeft van de status van alle activiteiten die moeten worden verricht. Hierdoor houdt u controle over alle processen en kunt u indien nodig snel ingrijpen. Het dashboard is heel gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Zo navigeert u snel naar de data die u wilt bekijken of wijzigen.

Verlofregistratie

U kunt online uw verlofadministratie voeren. Wanneer uw medewerkers ook gebruik maken van de zogenoemde Employee Self Service-module dan kunnen zij online het verlof aanvragen. U of de manager van de medewerker keurt dit verzoek vervolgens ook digitaal goed- of af waarna de eventuele mutatie in het verlofsaldo wordt verwerkt.

Verzuimregistratie

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van een werkgever maken de verzuimregistratie noodzakelijk. Wij bieden een gemakkelijke manier om het verzuim te registreren en ziek- en betermeldingen digitaal te verzenden naar verschillende arbodiensten. Bovendien biedt 100% Werkgeverscoach een heel voordelige verzekeringspakket aan waar verzuim betaalbaar/gunstiger is dan bij de meeste verzekeringsmaatschappijen.(verzuimverzekering)

Na de verzuimregistratie volgt er een actielijst met een aantal vastgestelde momenten die u als werkgever moet opvolgen. U kunt eenvoudig en efficiënt het verzuim registreren en begeleiden, waardoor uw werknemers weer sneller aan de slag zijn én waardoor u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Documentviewer

Met een documentviewer heeft u 24 uur per dag toegang tot de salarisoutput van uw bedrijf in uw eigen salarisportal. U kunt hierbij denken aan loonstroken (ook in het Engels), loonjournaalposten, loonaangiften, betaallijsten, SEPA bestanden, loonstaten en standenregisters. U kunt de documenten niet alleen inzien maar ook downloaden en printen.

Loonstrookviewer

Met de loonstrookviewer hebben uw medewerkers 24 uur per dag toegang tot de eigen loonstroken en jaaropgaven. Deze staan in een persoonlijk salarisportal van de medewerker.

Medewerkerslogin (ESS)

Uw medewerkers kunnen een eigen persoonlijke omgeving krijgen die zij kunnen openen in een App op een mobiel of tablet en via de computer.In de beveiligde online omgeving staan persoonlijke gegevens. Tevens kunnen uw medewerkers verlof aanvragen, de loonstroken en de jaaropgave bekijken maar ook tijd registreren en gedeelde documenten van het bedrijf bekijken. Managers van de medewerkers kunnen in een automatisch gegenereerde e-mail de verlofaanvraag of tijdregistratie goedkeuren waarnaar deze direct wordt verwerkt.

Signaleringen

Met signaleringen kunt u zien wanneer belangrijke gebeurtenissen zich voordoen. U ontvangt uw belangrijke signalen ook per email. Signaleringen zijn mogelijk voor onder andere verjaardagen, einde van arbeidsovereenkomsten, einde van een proeftijd en het aflopen van verzuimactiepunten & het informeren over het wettelijk minimumloon (WML) 201820192020 jan 2021 – juli 2021jan 2022

Digitaal dossier

Heeft u alle indiensttredingsformulieren ingeleverd? Wanneer was ook alweer het laatste functioneringsgesprek? Wie hebben allemaal een sleutel van kantoor? Heeft de werknemer zijn laptop al ingeleverd? Al deze zaken kunt u met behulp van onze software eenvoudig bijhouden. Ook kunt u standaard actiepunten bij indiensttreding laten genereren, op individueel niveau actiepunten toevoegen en u kunt overzichten maken van (openstaande) actiepunten. Uiteraard ontvangt u per email een signaal als een actiedatum verstrijkt. Kortom een digitaal dossier waar u 100% profijt van heeft.

(Lease)auto’s

Door de handige directe koppeling met het RDW is het opvragen van alle fiscale waarden van (lease) auto’s een simpele handeling. En daarmee is het vastleggen van cruciale informatie voor bijvoorbeeld leasecontracten nog slechts een fluitje van een cent.\r\nDe laatste BPM wijzigingen en fiscale bijtelling tarieven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) ziet u hier. (autobelastingen) – fiscale bijtelling 2021

fiscale bijtelling 2020 -2025, auto van de zaak,