100% Salarisverwerking | Loonadministratie

LIV 2022 met terugwerkende kracht verhoogd Het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2022 is verhoogd met terugwerkende kracht. Dit is een compensatie voor de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023. (meer…)
Meer informatie
Het anoniementarief
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Het anoniementarief

Anoniementarief bij vertraagde afgifte bsn en corrigeren van tarief Krijgt u nieuw personeel in dienst? Dan moet de nieuwe werknemer uiterlijk op de 1e werkdag bepaalde gegevens aan u verstrekken, zoals het burgerservicenummer (bsn). (meer…)
Meer informatie
Gebruikelijk loon zo laag mogelijk
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Gebruikelijk loon zo laag mogelijk

Uitslag enquête gebruikelijk loon In de enquête die de Belastingdienst hielt over gebruikelijk loon gaf 33% van de 601 deelnemers het juiste antwoord. In de situatie die we u voorlegden, is een zo laag mogelijk gebruikelijk loon € 80.000. (meer…)
Meer informatie
Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’ en de Belastingdienst
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’ en de Belastingdienst

Themabijeenkomst wet- en regelgeving buitenlandse arbeidskrachten Tijdens een themabijeenkomst presenteert de Belastingdienst op 15 februari 2023 het rapport ‘Buitenlandse arbeidskrachten en loonheffingen’. (meer…)
Meer informatie
Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)

Informatie Uitbetaalde Bedragen aan Derden op gegevensportaal Op het gegevensportaal van de Belastingdienst kunt u uitgebreide informatie vinden over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD). Het gaat om de regeling die geldt vanaf 2022. (meer…)
Meer informatie
Lage-inkomensvoordeel (LIV) – uurloongrenzen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Lage-inkomensvoordeel (LIV) – uurloongrenzen

Uurloongrenzen LIV 2023 Per 1 januari 2023 wijzigen de uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). De grenzen worden aangepast aan de stijging van het minimumloon. (meer…)
Meer informatie
Tewerkstellingsvergunning (TWV) – ketenmachtiging
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Tewerkstellingsvergunning (TWV) – ketenmachtiging

Tewerkstellingsvergunning en ketenmachtiging Wil een werkgever de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning (TWV) door een ander laten regelen, bijvoorbeeld een intermediair of bureau? (meer…)
Meer informatie
Oekraïense vluchteling in dienst
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Oekraïense vluchteling in dienst

Bepalen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen Wil de werkgever een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet u de fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Lukt dit niet en is de vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland? (meer…)
Meer informatie
1 2 3 67