Correctie op het WHK loon 2023 en 2024
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Correctie op het WHK loon 2023 en 2024

Ten onrechte brief 'Correctie op het WHK loon 2023 en 2024' verstuurd Vorige week heeft een aantal werkgevers een brief ontvangen van de Belastingdienst met als onderwerp ‘Correctie op het WHK loon 2023 en 2024’. Deze brief is ten onrechte verstuurd. (meer…)
Meer informatie
Verklaring geen privégebruik auto
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Verklaring geen privégebruik auto

Uitslag enquête ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ intrekken De enquête ging over een werknemer die gedurende het kalenderjaar de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ laat intrekken door de werkgever. (meer…)
Meer informatie
Werknemers en grensoverschrijdend telewerken
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Werknemers en grensoverschrijdend telewerken

Uiterste datum aanvraag Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken Werknemers die grensoverschrijdend telewerken kunnen vanaf 5 juli 2023 bij de SVB een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst aanvragen. (meer…)
Meer informatie
Kamerstukken die interessant zijn!
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Kamerstukken die interessant zijn!

Kamerstukken april 2024 De Belastingdienst Forum heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën. (meer…)
Meer informatie
Handboek Loonheffingen 2024
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Handboek Loonheffingen 2024

Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd Het Handboek Loonheffingen 2024 is beschikbaar. U kunt het downloaden via de internetsite van de Belastingdienst. (meer…)
Meer informatie
Werkhervattingskas (Whk) en aangiften loonheffingen 2023
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Werkhervattingskas (Whk) en aangiften loonheffingen 2023

Belastingdienst controleert Whk-loon 2023 De Belastingdienst verstuurt brieven naar werkgevers die het loon voor de Werkhervattingskas (Whk) niet goed hebben aangegeven in de aangiften loonheffingen over 2023. Deze werkgevers ontvangen 1 mei 2024 een brief hierover. (meer…)
Meer informatie
30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. (meer…)
Meer informatie
Het minimumuurloon 2024
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

Het minimumuurloon 2024

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 Het wettelijk minimumuurloon gaat met ingang 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand. (meer…)
Meer informatie
De gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen en cao
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

De gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen en cao

Standpunt gepubliceerd over aansluiting cao Rijk De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over aansluiting bij de gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen op grond van de cao Rijk. (meer…)
Meer informatie
30%-regeling en verschillende overgangsregelingen
100% Salarisverwerking | Loonadministratie

30%-regeling en verschillende overgangsregelingen

Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. (meer…)
Meer informatie