Online borrel!
100% Salarisverwerking

Online borrel!

Het borrelpakket valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. De Belastingdienst heeft een vraag gesteld aan loonadministrateurs. Van de 499 deelnemers koos 96% voor deze juiste stelling in de peiling over de online borrel. (meer…)
Meer informatie
Handreiking ‘Vakantieauto en bijtelling’ geactualiseerd
100% Salarisverwerking

Handreiking ‘Vakantieauto en bijtelling’ geactualiseerd

De Belastingdienst heeft de handreiking over de vakantieauto uitgebreid. Er is informatie toegevoegd over de situatie dat een werknemer een vakantieauto huurt van de werkgever. En over het inleveren van de zakelijke auto tijdens de vakantieperiode. Verder is de handreiking tekstueel aangepast. (meer…)
Meer informatie
Vakantieauto en bijtelling
100% Salarisverwerking

Vakantieauto en bijtelling

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan de werknemer. Of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode. Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is afhankelijk van de situatie. (meer…)
Meer informatie
Geen 30%-regeling in aangifte inkomstenbelasting
100% Salarisverwerking

Geen 30%-regeling in aangifte inkomstenbelasting

De werkgever moet loon aanwijzen als eindheffingsbestanddeel als hij de 30%-regeling wil toepassen. Als hij dit niet doet, dan kan de werknemer de 30%-regeling niet alsnog in de inkomstenbelasting toepassen. Dit oordeelt het gerechtshof Den Haag. (meer…)
Meer informatie
Geen wijziging handhaving en toezicht Wet DBA
100% Salarisverwerking

Geen wijziging handhaving en toezicht Wet DBA

Er zijn geen recente wijzigingen in het handhavings- en toezichtbeleid van de Belastingdienst voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Dit is anders dan in een aantal berichten in de pers is gesuggereerd. (meer…)
Meer informatie
Terugbetaling vergoeding studiekosten
100% Salarisverwerking

Terugbetaling vergoeding studiekosten

Een werknemer moet een onbelaste vergoeding voor studiekosten terugbetalen aan de werkgever. Hoe moet u dit verwerken in de aangifte loonheffingen? Zijn de studiekosten dan aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting (IB) van de werknemer? In deze handreiking leest u meer. (meer…)
Meer informatie
Stap voor stap door het TVL-aanvraagformulier
100% Salarisverwerking

Stap voor stap door het TVL-aanvraagformulier

RVO probeert het aanvragen van de TVL zo eenvoudig mogelijk te houden. Een aanvrager moet zich wel aan meerdere voorwaarden houden. En vaak verschillende soorten informatie invullen of aanleveren. Daarom een video met heldere uitleg over het invullen van een aanvraagformulier. (meer…)
Meer informatie
Op tijd definitieve berekening NOW1 aanvragen
100% Salarisverwerking

Op tijd definitieve berekening NOW1 aanvragen

Heeft de werkgever een voorschot ontvangen voor de 1e aanvraagperiode NOW1? Vergeet dan niet om een definitieve berekening aan te vragen bij UWV. Dit kan nog tot en met 31 oktober 2021. (meer…)
Meer informatie
1 2 3 7