In het Belastingplan 2022 vindt u een aantal voorstellen voor wijzigingen in de loonheffingen. In de ‘Memorie van toelichting Belastingplan 2022’ leest u een uitgebreide toelichting op deze voorstellen.

Voor Meer