Uitslag enquête bloemetje voor secretaressedag

De enquête ging over een secretaresse die voor secretaressedag een bos bloemen krijgt thuisbezorgd. De werkgever wil deze onbelast geven.

De Belastingdienst Forum vroeg u welke stelling juist is. Van de 699 salarisprofessionals gaf 45% het juiste antwoord: ‘€ 24 valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon’.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een secretaresse krijgt voor secretaressedag een bos bloemen van de werkgever. Deze wordt thuisbezorgd. De werkgever wil de bos bloemen onbelast geven. Welke stelling is juist?

De factuurwaarde van de bos bloemen bedraag € 22. De verzendkosten zijn € 2. Deze staan apart op de factuur.

  1. € 24 valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (45%)
  2. € 22 valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (15%)
  3. Het is geen loon, want dit zijn intermediaire kosten. (2%)
  4. Het is geen loon, want dit valt onder de kleinegeschenkenregeling. (38%)

Het 1e antwoord is juist.

Toelichting

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder.

Een secretaresse die voor secretaressedag een bos bloemen ontvangt, krijgt deze vanwege de relatie tussen werkgever en werknemer. Dit is geen situatie waarin anderen een geschenk geven. De bos bloemen is daarom loon voor de werknemer. De kleinegeschenkenregeling geldt hiervoor niet.

Hoogte loon

U rekent de factuurwaarde (inclusief btw) van de bos bloemen als loon. De verzendkosten behoren ook tot het loon. Daarom is € 24 loon voor de werknemer.

U mag de bos bloemen en de verzendkosten ook aanwijzen als eindheffingsloon. € 24 komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Meer informatie

Handreiking Is een klein geschenk loon?

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,