Intrekken machtigingen Digipoort nu ook voor intermediairs

Vanaf nu kunnen intermediairs en werkgevers zelf machtigingen voor UWV Digipoort inzien en intrekken via het Machtigingenregister Digipoort.

het Machtigingenregister Digipoort

De aanpassing vergroot de mogelijkheden voor intermediairs en vermindert de administratieve lasten voor werkgevers. Intermediairs die gemachtigd zijn om voor werkgevers zaken met UWV te doen, kunnen in het Machtigingenregister Digipoort nu alle actuele machtigingen inzien en intrekken. Ze kunnen ook machtigingen uit het verleden bekijken.

Machtigingenregister Digipoort

Het register wordt beheerd door Logius. Logius houdt bij door wie welke digitale berichten via Digipoort opgehaald mogen worden. Intermediairs en werkgevers kunnen met eHerkenning inloggen op het Machtigingenregister Digipoort.

Bron: uwv.nl

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,