Kamerstukken juni 2024

De Belastingdienst Forum Salaris heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën.

Deze overzichten zijn gepubliceerd in de periode van 4 juni 2024 tot en met 27 juni 2024:

 • Minister Van Gennip en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over de uitvoering sociale zekerheid juni 2024 en knelpuntenbrieven UWV, de SVB en LCR. UWV pleit in de knelpuntenbrief onder meer voor vereenvoudiging van het verlofstelsel (SZW 4/6).
 • Minister Van Gennip en minister Schouten sturen de Eerste en Tweede Kamer de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid 2024. Daarin gaat het onder meer over de vereenvoudiging van de WW, de complexiteit WIA, de premiedifferentiatie en het eigenrisicodragen en de dagloonsystematiek (SZW 4/6, Rijksoverheid 4/6).
 • Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit gaat in op vragen over de evaluatie van fiscale regelingen waarbij de focus ligt op heffingskortingen, zoals de arbeidskorting (MvF 5/6).
 • Minister Bruins Slot informeert de Eerste en Tweede Kamer over het wijzigingsprotocol bij het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Chili (SZW 11/6).
 • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer het rapport van de evaluatie van de fiscale ondernemerschapsregelingen (MvF 12/6).
 • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over het overleg met vertegenwoordigers van de vleessector en de uitzendsector, bedoeld om misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken (SZW 14/6).
 • Minister Van Gennip stuurt de Tweede Kamer een update over betere ondersteuning voor (EU-)arbeidsmigranten (SZW 18/6).
 • Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ze schrijft dat de sociale partners en pensioenuitvoerders voortvarend aan de slag zijn met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel (SZW 19/6).
 • Staatssecretaris Van Rij, minister Van Gennip en staatssecretaris De Vries informeren de Eerste en Tweede Kamer over de mogelijkheden om een zeer hoge marginale druk tegen te gaan en om het verschil in belastingdruk op huishoudensniveau tussen alleenverdieners en tweeverdieners te verkleinen (MvF 21/6).
 • Minister Schouten, minister Van Gennip, staatssecretaris Van Rij en staatssecretaris De Vries informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de oplossing voor de groep alleenverdienende huishoudens die door een samenloop van sociale zekerheid, toeslagen en fiscaliteit een lager besteedbaar inkomen heeft dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand (SZW 24/6).
 • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in cao’s (SZW 27/6).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL