Belastingdienst/team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) zou op donderdag 14 oktober 2021 een online congres houden over wijzigingen in het begrip inkomstenverhouding (IKV) per 1 januari 2023. Op deze datum gaat dit congres helaas niet door.

Read More