Normbedragen en percentages 2024

De Belastingdienst Forum heeft voor u een overzicht gemaakt met de normbedragen en percentages die gelden voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2024.

In onderstaande tabellen vindt u de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast vindt u voor 2024 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Werkgeversheffing Zvw6,57%
Inhouding van bijdrage Zvw5,32%
Zeevarenden (waaronder ook deelvissers)0,00%
Premies werknemersverzekeringen
Premie AWf laag2,64%
Premie AWf hoog7,64%
Gedifferentieerde premie WhkZie mededeling of beschikking
Gedifferentieerde premie Aof laag6,18%
Gedifferentieerde premie Aof hoog7,54%
Opslag Wet Kinderopvang0,50%
Ufo premie0,68%
Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2022
Gemiddeld premieloon werknemer37.700
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon≤     942.500
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon≤ 3.770.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger> 3.770.000

Normbedragen
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang 56.000,00
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling
loon werknemer met specifieke deskundigheid46.107,00
loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is 35.048,00
Vrijwilligersregeling (geen loon)
normbedrag per jaar2.100,00
normbedrag per maand210,00
normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder5,50
normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar 3,25
aanspraak ziektekostenregeling onbelast 27,00
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan 672.000,00
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner)3,90
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag6,70
Werkkostenregeling (WKR)
Vrijgestelde vergoeding per kilometer 0,23
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag2,35
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten7.750,00
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20%500,00
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen
tot en met een jaarloon van € 400.0001,92%
over het meerdere 1,18%

De Belastingdienst heeft de percentages en normbedragen 2024 verwerkt in de relevante handreikingen.  Meer informatie leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,