Tag archief salarisverwerkers

door100% Salarisverwerking B.V.

Nieuwsbrief 100% Salarisverwerking BV

Als ondernemer met personeel weet u dat het flink wat tijd kost om een salarisadministratie te voeren.

U moet er niet alleen voor zorgen dat de salarisverwerking iedere maand goed verloopt, maar u moet ook voortdurend de wet- en regelgeving bijhouden.
  
Als ondernemer heeft u daar vaak niet de tijd en expertise voor in huis, zeker nu met Corona.

 

Salarisspecificaties en pensioenopgaves

Bij 100% Salarisverwerking kunt u de loonadministratie uit handen geven. Dit kunt u gedeeltelijk of geheel doen. Wij verzorgen onder andere de salarisspecificaties, dienen de aangiftes loonheffingen in en maken pensioenopgaves. Bovendien houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen die van belang zijn voor u onderneming en de branche, zodat u optimaal kunt profiteren van de beschikbare regelingen. En krijgt u meer tijd om te ondernemen.

 

Salarisadministratie uitbesteden biedt voordelen

Wilt u de salarisadministratie uitbesteden? Dan krijgt u een vaste salarisadministrateur. Onze salarisspecialist kent uw branche, is op de hoogte van de cao en weet alles over de personeelszaken die binnen uw bedrijf spelen. De periodieke mutaties levert u zelf eenvoudig aan via onze aangeleverde software salarisverwerking en applicaties, waarna wij de volledige salarisverwerking voor u verzorgen.

De salarisstroken controleren we loontechnisch op juistheid. Hierbij houden we rekening met de wetgeving op het gebied van arbeidsrecht en loonheffing. Bijkomend voordeel: we werken met vaste tarieven. Zo voorkomen we verrassingen achteraf en heeft u nergens meer omkijken naar.

Meer weten!

 
 

100% Salarisverwerking nieuwsbrief HR- en salarisadministratie

Een aanmelding of inschrijving op de 100% Salarisverwerking e-mailnieuwsbrief HR- en salarisadministratie is gratis, schept geen verplichtingen en kan elk moment worden opgezegd. U ontvangt wekelijks op de maandagen onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief.
Dit geheel zonder verplichtingen en geen reclame of phishing.

De redactie van 100% Salarisverwerking verzamelt dagelijks het vaknieuws voor de HR- en payrollprofessional uit een grote hoeveelheid vakbladen en andere media. Iedere maandag verschijnt dit nieuws in de 100% Salarisverwerking-e-mailnieuwsbrief, inclusief directe links naar de bronteksten.

 

Wilt u gratis op de hoogte blijven over alles wat met personeelszaken, HRM en wet- en regelgeving te maken heeft. Vul dan hieronder u e-mail adres in dat is alles!

loon, lonen, salaris, salarissen, loonstrook, loonverschillen, loonkloof, minimumloon, wml, wettelijk minimumloon, wettelijk minimumloon, verdienste,
door100% Salarisverwerking B.V.

Rekenvoorschriften 2021 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de rekenvoorschriften 2021 gepubliceerd.
               
Als uw loonadministratie geautomatiseerd is, kunt u deze voorschriften gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

In de rekenvoorschriften vindt u onder meer de formules voor de berekening van loonheffing voor verschillende situaties.

 

Inleiding

Doel en doelgroep

De Belastingdienst geeft loonbelastingtabellen uit waarmee inhoudingsplichtigen handmatig de loonbelasting/premie volksverzekeringen kunnen vaststellen die zij moeten inhouden voor hun werknemers of uitkeringsgerechtigden. Deze tabellen kunt u downloaden via belastingdienst.nl/tabellen.
De Belastingdienst onderscheidt tabellen voor:
• de standaardsituatie (er is zowel sprake van belastingplicht als premieplicht voor alle volksverzekeringen)
• herleidingssituaties Vervolgens geldt voor beide situaties dat het woonland van de werknemer of uitkeringsgerechtigde bepalend is.

De werknemer of uitkeringsgerechtigde kan wonen:
• in Nederland,
• in een ander land van de landenkring of
• in een derde land.

Vanaf 2020 wordt er voor de landenkring verder nog onderscheid gemaakt tussen wonen in België en wonen in een ander land van de landenkring. En voor het wonen in een derde land wordt er onderscheid gemaakt tussen wonen in Suriname of op Aruba en wonen in een ander derde land.

Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden die wonen in het buitenland, geldt – afhankelijk van waar zij wonen – een beperking van de heffingskortingen, zowel in de standaardsituatie als in een herleidingssituatie.

Voor inhoudingsplichtigen met een geautomatiseerde loonadministratie is er een alternatief voor het gebruik van deze tabellen: formules voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U vindt al de formules in de rekenvoorschriften.

Let op!
De bedragen in de tabellen zijn bindend. Als u de rekenvoorschriften toepast, moet de uitkomst dus hetzelfde zijn als wanneer u de tabellen raadpleegt. Een uitzondering geldt voor de bedragen die u berekent bij het maximale tabelloon (symbool Lmax). Een verschil van € 0,01 is toegestaan. Zie paragraaf 2.2.5.

 

Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor loontijdvakken

In de rekenvoorschriften komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen.
• de formule voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

PDF downloadRekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2021 pdf 
 

 
De ‘Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie januari 2021 ‘ kunt u hier downloaden of via belastingdienst.nl.
 

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2021

door100% Salarisverwerking B.V.

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2021

De Belastingdienst heeft de ‘ Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2021 ’ gepubliceerd.
  
In deze brochure vindt u uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor u een foutenrapport kunt ontvangen.

De Belastingdienst kan bij de geautomatiseerde controle van de aangifte loonheffingen, fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden. In dat geval krijgt de werkgever een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens ’.

In dit foutenrapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen.

U moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van u en uw werknemers.

 

Let op!

De toelichting is een aanvulling op de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021’ en bevat dus minder uitgebreide informatie.
 
 
U vindt de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2021 ’ op belastingdienst.nl.

 
 

Gerelateerd

Gegevensspecificaties 2021 voor loonadministratie softwareontwikkelaars
 
 
Codes voor de aangifte loonheffingen 2021, Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Gegevensspecificaties 2021 voor loonadministratie softwareontwikkelaars

De Belastingdienst heeft de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021 ’ gepubliceerd .
         
In dit document leest u meer over de betekenis van de gegevens die u via de loonaangifte doorgeeft aan de Belastingdienst.

Daarnaast vindt u in de gegevensspecificaties alle eisen waaraan het aangiftebericht moet voldoen en waarop de Belastingdienst en UWV het aangiftebericht controleren.

 

Oude jaren

De specificaties 2021 gelden niet voor losse correcties over ‘oude jaren’ (2015 tot en met 2020) die u in 2021 instuurt. Voor deze losse correcties blijven de specificaties en ingerichte controles gelden van het desbetreffende jaar.

 

Let op!

Vanaf 1 april 2021 is het niet meer mogelijk om een losse correctie over het jaar 2015 in te dienen.

U kunt de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021’ downloaden van belastingdienst.nl of direct hier onder.

PDF download Gegevensspecificaties 2021 loonadministratie pdf
 
 
 

Gerelateerd

Handreiking opting-in
Uurloongrenzen LIV 2021
Model loonstaat 2021 beschikbaar
Aanvraagformulier 30%-regeling 2021
Uiterste aangifte- en betaaldatums 2021
Codes werknemersgegevens 2021
Vergoeding verblijfskosten binnenland 2021
Loonheffingen 2021 en Brexit!
Loonbelastingtabellen 2021 beschikbaar
 
 
Codes voor de aangifte loonheffingen 2021, Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Verbinding ondanks afstand, directeur Belastingdienst MKB

“Het is juist in deze tijd van belang contact te houden met fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals, voor ons belangrijke stakeholders.”
    
Dat zegt Peter-Paul Aalbers, directeur Belastingdienst MKB, in een interview waarin hij terugkijkt op een bewogen jaar en vooruitblikt naar 2021.

 
Corona was niet het enige wat binnen de Belastingdienst de gemoederen bezighield. “We hebben ook een bewogen jaar gehad. De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn 2 in het oog springende gebeurtenissen.”

De relatie met de fiscaal dienstverleners (fd’ers) en de salarisprofessionals (sp’ers) had volgens Peter-Paul niet te lijden onder de coronamaatregelen. “Het lijkt alsof de relatie alleen maar beter geworden is. We zien dat we in een bepaalde afhankelijkheid van elkaar zitten, waarbij we elkaar nodig hebben. Op Forum Salaris (FSA) en Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) zijn veel vragen gesteld over de fiscale coronamaatregelen. De redactie van beide fora kan vrij vlot een kwalitatief goed antwoord aanbieden. Daarmee kunnen fd’ers en sp’ers vooruit en hun klanten ondersteunen. Dat is een mooi samenspel.”
 

Werk verbindt

Dat mooie samenspel was ook te zien op de onlangs gehouden Intermediairdagen (IM-dagen) en de expertsessies. Deze waren beide voor het eerst volledig digitaal opgezet. Peter-Paul: “Bijna 11.000 intermediairs schreven zich in voor de IM-dagen. Daar mogen we als Belastingdienst trots op zijn en dan vooral op de informatie die we daar gedeeld hebben. Dat is wat ons verbindt en raakt. Werk verbindt. Ondanks corona ga je elkaar toch opzoeken, al is het digitaal.”

Tijdens een online evenement is het ingewikkeld om fysiek met elkaar in gesprek te zijn. We hebben vooral gekeken naar wat wél kan. Met de IM-dagen vestigen we ook aandacht op intensivering van de samenwerking met fd’ers en sp’ers. Dat doen we door informatie te delen en in gesprek te gaan. De eerste reacties zijn positief. Die online dagen zijn een prima alternatief om kennis van de nieuwe wet- en regelgeving te delen”, aldus Peter-Paul.
 

Coronamaatregelen

De door de Belastingdienst beantwoorde vragen over het eerste steunpakket werden veel gelezen. Peter-Paul: “We waren benieuwd hoe dit in de uitvoering zou uitpakken. De speciale coronapagina op FSA heeft inmiddels een groot bereik, dus hebben we voldaan aan een behoefte.”
 

Mijlpalen

FSA wordt steeds populairder als online ontmoetingsplaats voor sp’ers. Peter-Paul: “Al bijna 13.000 sp’ers zijn aangesloten bij FSA, dat steeds belangrijker wordt als informatiekanaal met unieke content speciaal voor de sp’er. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.” In 2021 bestaat FSA 5 jaar. “Deze mijlpaal hebben we alleen maar kunnen bereiken door van betekenis te zijn. Dit willen we verder verbeteren. We begrijpen steeds beter wat een sp’er nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. We beperken ons nu nog teveel tot het invullen van de aangifte loonheffingen. We zouden veel meer kunnen delen over salaris in de breedste zin van het woord. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van alles wat we met elkaar gaan beleven.”
 

Kader waarin staat hoelang welk forum bestaat en het aantal leden

 
In 2020 is een start gemaakt met het Meerjarenplan FD. Het primaire doel is de samenwerking met intermediairs te versterken. Wat onomstotelijk voor de directeur Belastingdienst MKB vaststaat, is dat de sp’er een heel belangrijke rol vervult in de fiscale keten. “Dat betekent dat we moeten weten wat de sp’er van ons verwacht, maar ook wat wij van hem verwachten. Namelijk kwaliteit en dat hij juist en volledig aangifte doet. De intermediair heeft bijvoorbeeld terecht aangegeven dat de Belastingdienst eenvoudig en gebruikersvriendelijk bereikbaar moet zijn. Dit gaat vanzelfsprekend verder dan het opnemen van de telefoon. Het gaat ook over dat wij helder kunnen uitleggen waar hij met welke vragen moet zijn. Maar ook dat hij goed gebruikmaakt van de beschikbare kanalen, middelen en informatievindplaatsen. Dat gaan we samen verder verbeteren.”

“We willen ook laten zien – bijvoorbeeld op het forum – wat we met suggesties van de sp’ers hebben gedaan. Via de postbus van FSA (forum.sa@belastingdienst.nl) kunnen sp’ers aangeven als niet aan hun verwachtingen is voldaan. Dan gaan wij aan de slag om zaken daadwerkelijk aan te pakken.”
 

Op naar 2021

Peter-Paul: “Werk verbindt Belastingdienst en sp’ers. De sp’er heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van de werkgever bij de fiscale wet- en regelgeving. De Belastingdienst wil die rol graag ondersteunen.

In 2021 gaan we door om samen verder te bouwen aan de samenwerking. Een samenwerking die de prominente rol van u, sp’er en fd’er, in de fiscale processen zo effectief en efficiënt mogelijk weet te bedienen en benutten. Ik hoop dat we de door de omstandigheden gecreëerde digitale samenwerking kunnen voortzetten. Maar ook dat we ergens in 2021 dat fysieke moment samen mogen ervaren.

Mede namens directie Belastingdienst MKB en onze medewerkers, wens ik u een gelukkig en gezond 2021!”
 
 
een gezond en gelukkig 2021, de beste wensen 2021, op het nieuwe jaar 2021, nieuwjaar 2021,