Uitslag enquête kerstpakket postactieve werknemer

De Belastingdienst Forum hielt een enquête dat ging over een werkgever die naast de actieve werknemers, ook een kerstpakket geeft aan een postactieve werknemer die recent met pensioen is gegaan.

De belastingdienst vroeg u wat de fiscale gevolgen zijn van het geven van een kerstpakket aan een postactieve werknemer. Van de 286 salarisprofessionals gaf 55% het juiste antwoord: ‘Het kerstpakket van de postactieve werknemer is verplicht eindheffingsloon en komt ten laste van de vrije ruimte.’

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een werkgever geeft naast de actieve werknemers, ook een kerstpakket aan een postactieve werknemer die recent met pensioen is gegaan. Wat zijn de fiscale gevolgen van het geven van een kerstpakket aan een postactieve werknemer?       

  1. Het kerstpakket valt onder de kleinegeschenkenregeling en vormt daarom geen loon voor zowel de actieve als de postactieve werknemer(s). (2%)
  2. Het kerstpakket is loon voor de postactieve werknemer. De werkgever kan het aanwijzen in de vrije ruimte. Doet de werkgever dit niet, dan moet de postactieve werknemer het zelf aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. (38%)
  3. Het kerstpakket van de postactieve werknemer is verplicht eindheffingsloon en komt ten laste van de vrije ruimte. (55%)
  4. Hier geldt een gerichte vrijstelling voor. (5%)

Het 3e antwoord is juist.

Toelichting op het juiste antwoord

Verstrekkingen voor postactieve werknemers die de werkgever of een verbonden werkgever ook aan actieve werknemers geeft, vormen verplicht eindheffingsloon en komen ten laste van de vrije ruimte. Bij deze verstrekkingen kan de werkgever niet kiezen voor eindheffingsloon of loon van de werknemer.

Een kerstpakket aan een postactieve werknemer, die de werkgever ook aan actieve werknemers geeft, is zo’n verstrekking. Dit kerstpakket valt daarom verplicht onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Wetsartikel

Artikel 31, lid 1, onderdeel g Wet Loonbelasting

Relevante informatie

Paragraaf 4.2 Handboek Loonheffingen 2023  

Gerelateerde handreiking

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,