Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Het wettelijk minimumuurloon gaat met ingang 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand.

Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen:

LeeftijdPercentage minimumloonPer uur
21 jaar100,0%€ 13,68
20 jaar80,0%€ 10,94
19 jaar60,0%€ 8,21
18 jaar50,0%€ 6,84
17 jaar39,5%€ 5,40
16 jaar34,5%€ 4,72
15 jaar30,0%€ 4,10

BBL-leerlingen

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen:

LeeftijdPercentage minimumloonPer uur
20 jaar61,5%€ 8,41
19 jaar52,5%€ 7,18
18 jaar45,5%€ 6,22

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

Meer informatie

Ministeriële regeling indexatie wettelijk minimumloon en bekendmaking wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 op rijksoverheid.nl.

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker