Arrest Hoge Raad en gezonde lunches

Volgens een arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024 zijn gezonde lunches die werkgevers gratis verstrekken aan hun werknemers, gericht vrijgestelde arbovoorzieningen. De wetgeving die hierover gaat, is in 2022 gewijzigd.

U kunt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet toepassen voor gezonde lunches die u nu vergoedt of verstrekt.

Het arrest gaat over een werkgever die in 2017 en 2018 gratis gezonde lunches verstrekte aan werknemers. De lunches bevatten een vastgesteld minimum aan groenten en waren afgestemd met een diëtiste. Zij bevatten geen toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers. De vraag was of de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing was op deze lunches. In het arrest van 24 mei 2024 oordeelt de Hoge Raad dat dat zo is.

Fiscale gevolgen arrest

Het arrest heeft géén gevolgen voor de toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 2022. Want de wettekst van de gerichte vrijstelling is in 2022 gewijzigd.

U kunt de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet met terugwerkende kracht toepassen op gezonde lunches die u vóór 2022 hebt vergoed of verstrekt, behalve als de loonheffingen voor die lunches op 24 mei 2024 nog niet onherroepelijk vaststonden. Maar dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen. De Belastingdienst verleent ook geen ambtshalve vermindering, omdat het bij het arrest van de Hoge Raad gaat om nieuwe jurisprudentie.

Bron: belastingdienst.nl

bedrijven, ondernemers, werkgevers, organisaties, hr zaken, hrm,