Premiepercentages WGA en ZW 2025 half juli bekend

Vanaf dit jaar vindt u de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de ZW eerder in de premiewijzer van UWV. Zo hebt u meer tijd om te beslissen of u wilt starten of stoppen als eigenrisicodrager.

Voortaan kunt u met de ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’ vanaf half juli zelf berekenen wat in het komende jaar uw premie wordt voor de WGA of de ZW. In de afgelopen jaren werden de premiepercentages in september bekendgemaakt. Ook brengt UWV de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet’ al in juli uit. Hierin vindt u een toelichting op de vastgestelde premies.

Meer tijd om te beslissen

Als u wilt starten of stoppen als eigenrisicodrager, dan geeft u dit door aan de Belastingdienst. Dat moet u ten minste 13 weken voor 1 juli of voor 1 januari doen. Als u bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2025 eigenrisicodrager wilt worden, dan moet u dit uiterlijk op 1 oktober 2024 doorgeven.

Hyperlink naar de premiewijzer

Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas op uwv.nl

Bron: uwv.nl

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,