Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2023

De Belastingdienst is gestart met het versturen van de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2023. Een werkgever die over 2023 recht heeft op 1 of meer tegemoetkomingen, ontvangt de beschikking vóór 1 augustus 2024.

In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit.

Afrondingsverschillen verloonde uren

Denkt u dat de beschikking niet juist is? Controleer dan eerst of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijkt u de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl.

U vergelijkt de beschikking dus niet met de uren uit de loonadministratie.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beschikking, kunt u bezwaar maken bij de Belastingdienst. In de beschikking vindt u het adres en wanneer het bezwaar uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei 2024 indienen, Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2023, belastingdienst

Fouten in aangiften over 2023

Correctieberichten na 1 mei 2024 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten worden wel opgenomen in de polisadministratie. U bent nog steeds verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren.

Let op

Het jeugd-LIV is per 1 januari 2024 afgeschaft. In 2024 krijgt u nog wel het jeugd-LIV over 2023 uitbetaald.

Meer informatie over de Wtl leest u op uwv.nl.

Gerelateerd

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,