Kennisdocument Wtl december 2023 gepubliceerd

Op de internetsite van Rijksoverheid vindt u het nieuwe Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het gaat om versie 12, 21 december 2023.

In het document zijn de volgende wijzigingen per december 2023 opgenomen: 

 • De volgende vragen zijn toegevoegd over de:
  o   voorgenomen afschaffing van het LIV (2.21)
  o   voorgenomen afschaffing van het LKV oudere werknemer (4.15)
  o   voorgenomen aanpassing aan het LKV doelgroep banenafspraak (4.16)
  o   voorgenomen verruiming van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (4.17)
 • De bedragen voor de uurloongrenzen van het LIV zijn aangepast in vragen 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.12, 2.13, 2.14, 2.19 en 2.20.
 • De volgende vragen zijn geactualiseerd:
  o   4.2, 4.4, 4.5, 4.9 en 5.10 naar aanleiding van de voorgenomen aanpassingen in de loonkostenvoordelen.
  o   4.9 naar aanleiding van jurisprudentie over het recht op loonkostenvoordeel bij overgang van onderneming. 

Informatie in het Kennisdocument Wtl

In het kennisdocument vindt u vragen en antwoorden over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 

 1. Algemene vragen
 2. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 3. Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
 4. LKV (Loonkostenvoordeel)
 5. LKV – doelgroepverklaring
 6. LKV – overgangsrecht 

U vindt het Kennisdocument Wtl op rijksoverheid.nl.

RVO, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,