Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling,

jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de jaarlijkse keuze tussen toepassen van de 30%-regeling en de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (artikel 31a, zeventiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964).

Meer specifiek over het keuzemoment en de vraag of de gemaakte keuze kan worden herzien.

Aanleiding

A voldoet aan de voorwaarden om aangemerkt te worden als ingekomen werknemer. De aanvang van de tewerkstelling vond plaats op 1 januari 2023. Het verzoek om toepassing van de bewijsregel is gedaan op 1 maart 2023. De beschikking voor de toepassing van de bewijsregel wordt afgegeven op 1 juni 2023. De inhoudingsplichtige hanteert loontijdvakken van een maand.

Vragen

  1. In welke loontijdvak moet de keuze, bedoeld in art. 31a, zeventiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964) worden gemaakt?
  2. Kan een eenmaal gemaakte keuze door middel van een correctiebericht worden herzien?

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in KG:041:2024:12 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,