Tag archief Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Verklaring geen privégebruik auto, stoppen!

Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en werknemer?
                  
Een werknemer trekt in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, omdat hij meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak.

 
Bijtellingspercentages auto, auto van de zaak, kosten auto bijtelling,belastingdienst auto, fiscale bijtelling auto, kosten auto belastingdienst,

Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst.

Hij moet de verklaring intrekken en gebruikt hiervoor het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Hij kan dit formulier online invullen en versturen. Ook informeert hij zo snel mogelijk de werkgever.
 

Brief Belastingdienst

Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst.

Na de intrekking van de verklaring ontvangt ook de werkgever een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de informatie die u nodig hebt voor de aangifte loonheffingen.
 

Bijtelling

Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto ’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.

Vanaf het moment dat u op de hoogte bent van de intrekking van de verklaring moet u de bijtelling toepassen. U hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. U telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.
 

Naheffingsaanslag werknemer

Voor de maanden waarin u niet hebt bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • bijdrage Zorgverzekeringswet
 • eventueel een rekening voor belastingrente

 

Let op!

Als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, mag u geen rekening houden met de verklaring. U past de bijtelling toe voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft.
Meer informatie over de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ leest u in paragraaf 23.3.16 Handboek Loonheffingen.
 

Formulier

Verklaring geen privégebruik auto: intrekken
 

Wetsartikelen

Art 13bis Wet LB
Art 8 Uitvoeringsbesluit LB
 
 

Gerelateerde artikelen

Bijhouden van een goede rittenregistratie
Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen
 
 
salarisverwerking 2021, belastingen 2021, overheid 2021, wet en regelgeving 2021, loon 2021, salaris 2021,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking begrip RVU aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de handreiking over de regeling vervroegd uittreden (RVU) gewijzigd.

            
In deze handreiking is de informatie over de voorwaarden voor de drempelvrijstelling RVU-heffing verduidelijkt.

U vindt de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 op de internetsite van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer, V&A 05-006 en Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 30 april een aangepaste versie gepubliceerd van Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer. In de versie van 11 december 2020 bleek de tekst omtrent een periodiek verrekenbeding niet juist te zijn. Dit is dit aangepast.

Daarnaast is V&A 05-006 aangebreid met een link naar de Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen en een tweetal aandachtspunten .

Tevens is de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 gewijzigd. Deze verduidelijkt de voorwaarden van de tijdelijke drempelvrijstelling.
 
 
Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
 
 

Gerelateerd

Levenslooptegoed belast bij aankoop extra verlof, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP)
Update vragen en antwoorden pensioensite Belastingdienst
Pensioenopbouw, arbeidsduurverkorting V&A 20-004 en corona
 
 

AOW-leeftijd, AOW-leeftijd verhoogd, verhoging aow 69 jaar,aow 2040, 69 jr aow, 69 jaar aow 2040

door100% Salarisverwerking B.V.

Inlevertermijn van uw belastingaangifte verlengd tot 1 september 2021

Verlenging van inlevertermijn bij hulp invullen van de aangifte inkomstenbelasting.

            

Door de coronamaatregelen is het voor veel mensen helaas niet mogelijk om hulp op locatie te krijgen bij het doen van belastingaangifte. Hierdoor kan misschien niet iedereen dit op tijd doen. Geldt dit voor u? En hebt u een DigiD-machtigingscode? Dan wordt de inlevertermijn van uw belastingaangifte verlengd tot 1 september 2021.

Jaarlijks maken veel mensen gebruik van hulp bij de aangifte. Onder andere bij de Belastingdienst zelf, of bij vakbonden, ouderenbonden en maatschappelijk dienstverleners. Mensen die deze hulp krijgen, hebben een DigiD-machtigingscode: een code die anderen machtigt om bijvoorbeeld aangifte te doen.

De hulp bij aangifte kon door de coronacrisis op veel plekken niet doorgaan. Hierdoor is het voor mensen die hier normaal gesproken gebruik van maken moeilijk om de aangifte (op tijd) te doen.

 

Automatische verlenging

Hebt u een DigiD-machtigingscode én hebt u nog geen aangifte gedaan? Dan krijgt u automatisch verlenging voor het doen van aangifte tot 1 september 2021. Dit geldt voor uw aangifte 2020 én uw aangifte 2019 als die nog niet is gedaan. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
Uw DigiD-machtigingscode blijft geldig. Die hoeft u niet opnieuw aan te vragen. In mei ontvangt u hierover nog een brief van ons.

 

Zelf uitstel aanvragen

Tot 8 mei is het mogelijk om aangifte te doen. Denkt u dat het u niet gaat lukken om op tijd aangifte doen? En krijgt u geen automatische verlenging van de inlevertermijn omdat u geen hulp nodig hebt voor het doen van uw aangifte? Vraag dan zelf uitstel aan op Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon. Dit moet u doen vóór 8 mei.
 
 
Bron: Belastingdienst
 
 

Gerelateerd

Verleng het bijzonder uitstel van betaling
 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Verleng het bijzonder uitstel van betaling

Hebt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen?
              
En hebt u nog geen verlenging van het uitstel aangevraagd? Dan ontvangt u 1 mei een brief van de Belastingdienst.

In de brief wijst de Belastingdienst u erop dat u verlenging van het bijzonder uitstel kunt aanvragen. U kunt nog verlenging aanvragen tot en met 30 juni 2021.

Dringend advies: verleng uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Hebt u voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gevraagd en gekregen? En hebt u na het einde van die 3 maanden niet alle belastingen waarvoor u aangifte doet, op tijd betaald? Dan ontvangt u 1 mei 2021 een brief waarin wij u erop wijzen dat u verlenging van het bijzonder uitstel kunt aanvragen.

Wij raden u dringend aan alsnog verlenging aan te vragen van uw bijzonder uitstel als u dat niet eerder hebt gedaan. U kunt dit nog doen tot en met 30 juni 2021.

>> Lees hoe u verlenging van uw bijzonder uitstel aanvraagt

Wat zijn de voordelen van verlenging van uw bijzonder uitstel?

 • De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt, hoeft u pas vanaf 1 juli 2021 weer op tijd te betalen.
 • Vanaf 1 oktober 2021 krijgt u een betalingsregeling van 36 maanden voor de schuld die u tot 1 juli 2021 hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had.

Op Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis staan de voorwaarden voor verlenging.
 

Tijdlijn tot 1 oktober 2021

 • 30 juni 2021: Dit is de laatste dag waarop u verlenging van uw bijzonder uitstel van betaling kunt aanvragen.
 • 1 juli 2021: Wij verwachten dat u alle belastingen waarvoor u aangifte doet, weer op tijd betaalt.

 

Kiest u niet voor verlenging?

Zorg dan dat u uw openstaande belastingschuld zo spoedig mogelijk betaalt.

>> Lees meer over de gevolgen als het bijzonder uitstel eindigt

De regeling voor bijzonder uitstel kan nog veranderen

Het is mogelijk dat het kabinet de komende maanden de regeling voor bijzonder uitstel van betaling nog aanpast. Op Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis staat de meest actuele informatie. Wij raden u aan deze pagina in de gaten te houden.
 
 
 

Gerelateerd

Belastinguitstel tijdig verlengen
Bijzonder uitstel van betaling verlengd vanwege coronacrisis
 
 
uitstel van betaling, belastingdienst uitstel vanwege corona, Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,

door100% Salarisverwerking B.V.

Werknemer met meer dan 1 auto van de zaak?

De bijtelling van de auto verandert per 2022.
                  
Stelt u gelijktijdig meer dan 1 auto ter beschikking aan een werknemer? In het actueel bericht van 18 maart 2021 vermeldden wij dat de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier moet worden berekend. Door diverse praktijkvragen hebben wij besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022.

Wanneer u meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan uw werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. Daarnaast houdt u rekening met het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Is uw werknemer alleenstaand? Of is er binnen het gezin maar 1 persoon met een rijbewijs? Dan hoeft u maar voor 1 auto bij te tellen. Zijn er 2 rijbewijzen binnen het gezin? Dan telt u voor 2 auto’s bij. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan telt u voor evenveel auto’s bij als er rijbewijzen zijn.
 

In 2021 houdt u nog rekening met de auto’s met de hoogste cataloguswaarde

Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoeft u niet voor alle auto’s bij te tellen? Tot en met 2021 telt u, zoals u gewend bent, bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.

 

Per 2022 houdt u rekening met de auto(‘s) met de hoogste bijtelling

Per 1 januari 2022 gaat de bijtelling wél veranderen. Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoeft u niet voor alle auto’s bij te tellen? Dan telt u vanaf dat moment bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Meer informatie over meer dan 1 auto tegelijk ter beschikking stellen leest u in paragraaf 23.3.12 van het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘.
 
Bron: Belastingdienst
 
 
 
fiscale bijtelling auto, lease auto, auto van de zaak,verwerking auto in salaris,salaris administratie auto,lease auto in loon, salaris en auto,

door100% Salarisverwerking B.V.

Gebruikelijk loon 2020 en 2021 lager

In 2020 en 2021 mag u voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis.
 
U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de Belastingdienst. In deze handreiking leest u per jaar wat de voorwaarden zijn en hoe u het gebruikelijk loon kunt berekenen.

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.

 

Voorwaarden

Wilt u het gebruikelijk loon verlagen in 2020 en 2021? Voor beide jaren gelden dan de volgende voorwaarden:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de ab-houder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • U past de onderstaande berekening niet toe als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten.

 

Berekening 2020

U gaat hierbij uit van de omzet exclusief btw. In 2020 gebruikt u de volgende berekening:

 • Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
 • C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

 

Extra voorwaarde 2021

Wilt u in 2021 gebruikmaken van de verlaging, dan moet u in 2021 ten opzichte van 2019 een omzetverlies hebben geleden van 30% of meer.

 

Berekening 2021

Ook in 2021 gaat u uit van de omzet exclusief btw. In 2021 geldt de volgende berekening:

 • Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C (Als B/C kleiner is dan, of gelijk is aan 0,70)
 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
 • C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

 

Lager gebruikelijk loon

U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens bovenstaande berekeningen. Bij twijfel of in bijzondere situaties, kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.
 
 
Bron: belastingdienst.nl
 
 
 

Gerelateerde berichten

Belastingmaatregelen vanwege coronacrisis verlengd
Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd
Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis
Handreiking gebruikelijk loon
 
 
 
Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,