Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei 2024 indienen

Hebt u een onjuiste voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2023 ontvangen omdat de gegevens in de aangiften niet juist zijn?

Dan kunt u tot en met 1 mei 2024 correctieberichten insturen. Deze correcties neemt UWV nog mee in de berekening Wtl over 2023.

Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei 2024 indienen, Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2023, belastingdienst

De correcties die u indient na 1 mei 2024 verwerkt UWV niet meer in de definitieve berekening van het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

De Belastingdienst verstuurt de definitieve berekening uiterlijk 31 juli 2024.

Kloppen de gegevens in de aangiften loonheffingen wel, maar de voorlopige berekening niet? Of hebt u geen voorlopige berekening gekregen, terwijl u deze wel verwachtte?

Bel dan met UWV Telefoon Werkgevers: 088-8989295.

Meer informatie

Hoofdstuk 27 Handboek Loonheffingen
uwv.nl/wtl

Bekijk ook

Controleer de voorlopige berekening Wtl 2023

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,