Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling.

Meer specifiek over de vraag wanneer sprake is van het genieten van een vergoeding waarop (kortweg) de 30%-regeling van toepassing is en wanneer deze vergoeding moet zijn genoten om in aanmerking te komen voor het overgangsrecht.

30 procent regeling, UWV,belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964)) en per 1 januari 2025: de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (artikel 2.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna Wet IB 2001)).

Bij de genoemde wijzigingen behoren overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in artikel XIII van het Belastingplan 2023 (aftopping), artikel XXXVIIA (versobering) en artikel XIIA (afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht) van het Belastingplan 2024.

Om in aanmerking te komen voor de verschillende overgangsregelingen is relevant dat in een bepaalde periode een vergoeding is genoten waarop artikel 31a Wet LB 1964 van toepassing was.

De teksten van de verschillende regelingen zijn niet volledig gelijkluidend.

Vragen

  1. Wat wordt verstaan onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, achtste lid, Wet LB 1964 van toepassing was’?
  2. In welke periode dient de betreffende vergoeding te zijn genoten om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling ten aanzien van:
    1. De aftopping van de 30%-regeling.
    2. De versobering van de 30%-regeling.
    3. De afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in KG:041:2024:11 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,