Tag archief UWV

door100% Salarisverwerking B.V.

Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 treedt de compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging in werking.

        

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV.
Het kabinet heeft hiertoe besloten omdat het betalen van transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging, met name voor kleine werkgevers, ongewenste financiële gevolgen kan hebben. Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet is voortgezet, onder meer wanneer de onderneming wordt beëindigd.

 

Compensatie nabestaanden

Vanaf deze datum kan voor een betaalde transitievergoeding door de werkgever of zijn nabestaanden compensatie worden aangevraagd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever en aan de overige voorwaarden is voldaan. Zo moet het gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en moet er voor tenminste één van de werknemers door UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Compensatie wegens pensionering van de werkgever kan alleen als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd. In de gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding staan de termijnen vermeld waarbinnen compensatie kan worden aangevraagd.

 

Ziekteverzuim

De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever kan nog niet in werking treden. Hier zijn nog gesprekken over gaande tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en beroepsverenigingen op het terrein van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde over de vraag op welke wijze de beoordeling van ziekte kan worden uitgevoerd.

Op 1 april 2020 is de eerste compensatieregeling voor transitievergoeding die het UWV uitvoert in werking getreden. Dit gaat om de compensatieregeling bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.
 
 

Gerelateerd

Compensatie transitievergoeding aanvragen vanaf 1 april 2020
Factsheet over transitievergoeding
Transitievergoeding kan soms in de vrije ruimte
 
 
2021 Overheid, 2021 kabinet, 2021 regering, 2021 wet en regelgeving, 2021 besluiten, 2021 regels, 2021 maatregelen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Fors meer aanvragen voor loonsteun

UWV meldt, zo’n zevenduizend bedrijven hebben maandag loonsteun aangevraagd voor het vierde kwartaal.
        
Het was de eerste dag waarop werkgevers hun verzoek konden indienen. Dit aantal is beduidend groter dan dat op de eerste dag van de vorige zogenoemde NOW-periode, die betrekking had op de zomermaanden.

 

NOW loonsteun

De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen, te stimuleren zoveel mogelijk personeel in dienst te houden. Afhankelijk van het omzetverlies krijgen werkgevers een bepaald percentage van de loonkosten vergoed.

Vanaf maandag kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor loonsteun over de derde NOW-periode, die van begin oktober tot en met eind december loopt. Om 16.00 uur stond de teller bij het UWV op ongeveer zevenduizend. Dat is ruim een kwart meer dan op de eerste dag van de vorige NOW-periode, toen ruim 5.500 aanvragen binnenkwamen. De instantie liet vorige week al weten zich voor te bereiden op duizenden aanvragen per dag.

“De gedeeltelijke lockdown en de recente aanscherpingen komen in bepaalde sectoren hard aan”, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. “Bovendien is de periode waarin een aanvraag kan worden gedaan dit keer relatief kort. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden.”

In vergelijking met de eerste periode – in het voorjaar – is het aantal aanvragen nu fors kleiner. Destijds kreeg het UWV op de eerste dag ruim 35.000 verzoeken op de mat. In totaal dienden in die eerste maanden zo’n 140.000 bedrijven een aanvraag in. In de tweede periode was dat aantal met 63.000 aanvragen ruim gehalveerd.

 

Bedrijven moeten steun mogelijk terugbetalen

Bij de NOW-regeling krijgen werkgevers een voorschot op het aangevraagde bedrag. Als het werkelijke omzetverlies bekend is, bepaalt het UWV op welk bedrag het bedrijf recht heeft. In sommige gevallen kan dit betekenen dat een werkgever het reeds ontvangen geld volledig of gedeeltelijk moet terugbetalen.

De nieuwe NOW-regeling is iets anders dan NOW 1 en 2. Bedrijven moeten nu een groter deel van de loonkosten zelf betalen. Kregen werkgevers bij de eerdere regelingen nog maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed, in de huidige periode is dat aandeel maximaal 80 procent.

Het kabinet heeft besloten bedrijven in ieder geval tot juli 2021 loonsteun te bieden. Aanvragen voor volgend jaar kunnen pas op een later moment worden ingediend.

 
Bron:NU
 
 

Gerelateerd

Loket derde aanvraagperiode NOW3 open bij UWV
Informatie over NOW3
 
 
UWV, Noodpakket, Loket, Overheid, NOW regeling, Steunpakket, Loonsteun, Loon subsidie, salaris ondersteuning, inkomensondersteuning, ww uitkering, wajong,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden

De aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel (LKV) is weer 3 maanden in plaats van 6 maanden.
     
Dit geldt voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020. Het is belangrijk dat de werknemer de verklaring op tijd aanvraagt.

Voor dienstverbanden die gestart zijn tussen 1 januari en 1 oktober 2020 geldt nog een aanvraagtermijn van 6 maanden. De aanvraagtermijn van 3 maanden was tijdelijk verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen.

 

Geen verlenging aanvraagtermijn

UWV heeft de aanvraagtermijn niet verder verlengd, omdat u dan mogelijk het LKV misloopt. Om het recht en de hoogte van het LKV te bepalen gaat UWV uit van de gegevens die op 1 mei bekend zijn bij UWV.

Als de aanvraagtermijn voor dienstverbanden na 1 oktober 2020 nog 6 maanden zou zijn, dan ontvangt u de doelgroepverklaringen mogelijk te laat, namelijk na 1 mei 2021. U ontvangt dan geen LKV.

Meer informatie leest u op uwv.nl.

 
 

Gerelateerde berichten

Aanvragen doelgroepverklaring bij indiensttreding vóór 1 oktober
Aanvragen doelgroepverklaring bij juiste instantie
 
 
UWV, Noodpakket, Loket, Overheid, NOW regeling, Steunpakket, Loonsteun, Loon subsidie, salaris ondersteuning, inkomensondersteuning, ww uitkering, wajong,

door100% Salarisverwerking B.V.

Loket derde aanvraagperiode NOW3 open bij UWV

UWV opent vandaag het loket voor de derde NOW-steunpakket de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ( NOW3 ).
     
Werkgevers die gebruik willen maken van deze maatregel kunnen vanaf maandag 9.00uur een aanvraag indienen bij UWV.

Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van 3 maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020.

De werkgever kan de aanvraag indienen tot en met zondag 13 december 2020.

 

Voorwaarden

Voor de derde aanvraagperiode NOW geldt het volgende:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
  • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag moet de werkgever zich melden bij UWV.

 
Meer informatie leest u op uwv.nl
 
 

UWV, Noodpakket, Loket, Overheid, NOW regeling, Steunpakket, Loonsteun, Loon subsidie, salaris ondersteuning, inkomensondersteuning, ww uitkering, wajong,

door100% Salarisverwerking B.V.

UWV Werkgeverscongressen Online 2020 geannuleerd

De UWV Werkgeverscongressen Online 2020 gaan niet door op 17 en 18 november.
               
UWV verplaatst de congressen naar begin 2021.

Zodra de nieuwe data bekend zijn, verschijnt hierover een bericht op de internetsite van UWV. Ook zal UWV dan bekendmaken wanneer u zich kunt inschrijven.

De congressen gaan niet door omdat het uitzenden vanaf de locatie niet meer mogelijk is vanwege de regelgeving in verband met het coronavirus.
 

Melding

UWV Werkgeverscongressen Online 2020 GEANNULEERD

Door de huidige beperkende maatregelen zijn wij genoodzaakt om de UWV Werkgeverscongressen Online te annuleren. Het uitzenden vanaf onze locatie is niet meer mogelijk gebleken in het licht van de nieuwe afgekondigde regelgeving in verband met het coronavirus. UWV heeft daarom besloten de congressen te verplaatsen naar begin 2021.

Wij zullen u zodra de nieuwe data bekend zijn zo snel mogelijk over de UWV Werkgeverscongressen Online informeren via deze site en onze overige communicatiekanalen. Daarbij zullen wij tevens aangeven wanneer de inschrijving start.

Wij hopen u weer snel te mogen verwelkomen begin 2021!

 

Over de UWV Werkgeverscongressen Online

De UWV Werkgeverscongressen Online vormen het jaarlijkse kennisevenement met interessante informatie van UWV voor HR-professionals of vertegenwoordigers van (middel)grote werkgevers in Nederland. Ook dit jaar is het doel om u te informeren over de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid.

In 2021 worden zo’n 2.000 werkgevers online in verbinding gebracht met experts van UWV. Werkgevers kunnen verschillende kennissessies online volgen om bijgepraat te worden over belangrijke wet- en regelgeving rond ontslag, ziekte en re-integratie én de laatste stand van zaken over regelgeving voor werkgevers met betrekking tot de gevolgen die zij ondervinden vanwege het coronavirus. Ook geven wij een blik op de toekomst.

Alle presentaties worden live uitgezonden met een live chat-mogelijkheid met sprekers en standhouders. Het programma is compacter doordat alles digitaal is, maar is zeker niet minder informatief, actueel en waardevol voor de doelgroep.

Hieronder ziet u een impressie van één van de fysieke congressen welke in 2019 plaatsvond.

 
Bron: uwv.nl
 
 
UWV, Noodpakket, Loket, Overheid, NOW regeling, Steunpakket, Loonsteun, Loon subsidie, salaris ondersteuning, inkomensondersteuning, ww uitkering, wajong,