Tag archief Overheid

door100% Salarisverwerking B.V.

Bereid u voor op Brexit!

Oproep van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer.
                 
Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) roepen tienduizenden ondernemers in hun brief van 21 oktober op om zich goed voor te bereiden op Brexit.

In de brief brengen Kaag en Keijzer er begrip voor op dat ondernemers het tijdens de coronacrisis zwaar hebben. Maar ze wijzen hen er op om ondanks alles toch te zorgen dat ze klaar zijn voor de gevolgen van Brexit. Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij en verandert er van alles bij het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Met nog 2 maanden te gaan, moeten bedrijven zich opmaken voor deze nieuwe werkelijkheid.

 

Brexitloket helpt

Om ondernemers te helpen om zich goed voor te bereiden, wijzen de minister en staatssecretaris op de Brexit Impact Scan en de Brexitvouchers. Met de Brexit Impact Scan kunnen ondernemers makkelijk in kaart brengen welke gevolgen Brexit voor hun bedrijf heeft. Ook kunnen ze gebruikmaken van een Brexitvoucher. Met deze subsidie krijgen bedrijven een adviseur voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor hun onderneming. Houd Brexitloket de komende tijd in de gaten om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Brexit.
 
Lees de volledige brief van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer op Brexitloket.
 
 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

Kennisdocument premiedifferentiatie WW-Versie 1.4

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 oktober 2020 versie 1.4 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WW’ gepubliceerd.

    
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. Het document vindt u hier of op rijksoverheid.nl.

PDF download 
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW
 
 

In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.
 
In de nieuwe versie is verduidelijkt hoe u de uitzondering voor de BBL-leerling moet toepassen. De lage WW-premie geldt pas als de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Deze informatie leest u bij vraag 2.8 onder b.

 
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, hoge-lage WW-premie, wab, Wet arbeidsmarkt in balans (Wab),
 
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), WAB,

U kunt nu versie 1.4 van het ‘Kennisdocument premiedifferentiatie WWdownloaden via rijksoverheid.nl.
 
 
Kennisdocument Premiedifferentiatie WW versie 1.4-pdf

 
 
WAB 2020, wet arbeidsmarkt in balans, wab wet arbeidsmarkt in balans, 2020 wab, 2020 wet arbeidsmarkt in balans,

door100% Salarisverwerking B.V.

Medewerker onderschat digitale dreiging!

Medewerkers in Nederland maken zich relatief weinig zorgen over hun digitale veiligheid.
                
Dat geldt vooral voor medewerkers van het grotere mkb (10-199 medewerkers) en het grootbedrijf (200+ medewerkers)
.

 

1 op de 5 krijgt te maken met een cyberaanval

Slechts een kwart van deze twee groepen maakt zich (enige) zorgen over hun digitale veiligheid. Dit terwijl 1 op de 5 bedrijven jaarlijks te maken krijgt met een cyberaanval zoals phishing of ransomware.

Hoewel deze groep haar eigen online gedrag als veilig inschat, ondernemen met name medewerkers van het grotere mkb relatief weinig acties om hun online veiligheid te waarborgen. Zo ligt het gebruik van antivirussoftware bij deze groep lager dan bij het kleine mkb en het grootbedrijf, net zoals het frequent maken van back-ups en het uitvoeren van updates.

Dat blijkt uit Veilig Online 2020: medewerkers bedrijfsleven, onderdeel van het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 

Vergelijkbare resultaten ICT-verantwoordelijken

Uit het onderzoek blijkt dat ICT-verantwoordelijken de kans op technische of financiële schade als het gevolg van een digitale aanval of fraude ongeveer even groot inschatten als andere medewerkers. Ook bij de ICT-verantwoordelijken van het grotere mkb lijkt het gebruik van veel voorkomende beveiligingsopties als antivirussoftware en firewalls lager te liggen dan bij het kleine mkb. ICT-verantwoordelijken van grootbedrijven gebruiken juist meer digitale beveiligingsopties en maken zich, mogelijk mede hierdoor, minder vaak zorgen over hun digitale veiligheid.

 

Vooral (poging tot) phishing

Medewerkers worden het meest geconfronteerd met (pogingen tot) phishing en acquisitiefraude. Dat komt vooral voor bij het kleinere mkb. Medewerkers van vitale bedrijven komen bovengemiddeld vaak in aanraking met malware, DDos-aanvallen en identiteitsfraude.

 

Meld je aan voor de gratis phishing test

Het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van EZK, is begin september begonnen met de organisatie van een phishingtest voor mkb bedrijven.

Bedrijven die zich hier voor aanmelden krijgen een soort digitale brandoefening waarbij een phishingaanval wordt gesimuleerd. Werknemers van de aangemelde bedrijven worden gedurende de testperiode onderworpen aan één of meerdere (nep) phishing mails om na te gaan of zij deze als phishing herkennen.

Deelnemende bedrijven krijgen achteraf een geanonimiseerde rapportage.

 
gratis phishing test mkb, deelname phishing test mkb
 
 
Veilige kopie met KopieID app, persoonlijke gegevens binnen en buitenland, afgeven van paspoort gegevens,

door100% Salarisverwerking B.V.

NOW 3.0 informatie in beeld beschikbaar

Minister Koolmees heeft de voorwaarden voor de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ( NOW 3.0 ) bekend gemaakt .
  
De belangrijkste informatie leest u in een overzichtelijke visual op de internetsite van Rijksoverheid.

In het overzicht vindt u antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom NOW 3.0?
  • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 2.0?
  • Voor wie is NOW 3.0?
  • Tot wanneer loopt NOW 3.0?

Meer informatie over NOW 3.0 en de visual ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ’ vindt u op rijksoverheid.nl.


 
 

Gerelateerd

Gevolgen voor NOW bij lagere loonsom
Bij eindafrekening NOW, oog voor verscheidenheid
Ondergrens accountantsverklaring NOW-regeling staat vast

 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving, personeelszaken, hrm,

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 vanaf 7 oktober

Dit geldt alleen voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0.
             
Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

UWV stelt de definitieve tegemoetkoming vast op basis van het feitelijk omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020. Dit kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering.

 

NOW 1.0

Werkgevers met minimaal 20 % omzetverlies over een periode van 3 maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020. Voorwaarde is dat ze hun personeel gewoon doorbetalen.
Werkgevers konden van 6 april tot en met 5 juni bij UWV een aanvraag indienen om een voorschot te ontvangen voor NOW 1.0.

 

Sumulatietool

Op de internetsite van UWV vindt u nu een rekenhulp: ‘Simulatie NOW ’. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe hoog het definitieve bedrag wordt van uw tegemoetkoming NOW.
Meer informatie over NOW leest u op uwv.nl. De simulatietool vindt u op simulatienow.nl.
 
 

Gerelateerde berichten

Ontslag om bedrijfseconomische redenen en subsidie NOW 2.0
Gevolgen voor NOW bij lagere loonsom
Veelgestelde vragen tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
 
 
NOW regeling, NOW maatregels, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), NOW, UWV, Belastingdienst,