Tag archief Overheid

door100% Salarisverwerking B.V.

2022 ‘STAP-budget’ voor iedere werknemer

Dit is een individueel leer- en ontwikkelingsbudget voor werkenden én niet-werkenden, geregeld door de overheid.
          
Het kabinet heeft naar buiten gebracht dat vanaf 1 januari 2022 gebruik is te maken van ‘ het STAP-budget ‘ naast ‘ de SLIM regeling ‘.

 
personeel, personeelszaken, personeeldiensten, personeel ondersteuning, HR personeel, personeel oplossingen, personeel wab, wab en personeel, medewerkers, mensen in dienst, belastingzaken personeel, belastingdienst personeel,overheid personeel,
 

STimulans ArbeidsmarktPositie (STAP)

Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Hiervoor is op Prinsjesdag een wetsvoorstel gepubliceerd. Het moment van afschaffing van de scholingsaftrek is gekoppeld aan de invoering van ‘ het STAP-budget ‘. Minister Koolmees van SZW en minister Van Engelshoven van OCW melden in een Kamerbrief dat ‘ het STAP-budget’ vanaf 1 januari 2022 aan te vragen moet zijn. De bedoeling is dat UWV de regeling gaat uitvoeren. Het instituut heeft aan het kabinet laten weten tot 2022 nodig te hebben om voorbereid te zijn op de uitvoering. UWV heeft ook enkele voorwaarden gesteld aan de uitvoering, waarop de regeling is gewijzigd.
 

Maximaal € 1.000 STAP-budget per persoon per jaar

Tot 1 januari 2022 kunnen mensen dus onder voorwaarden scholingskosten aftrekken van hun inkomstenbelasting. Vanaf 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden bij UWV een aanvraag indienen voor ‘het STAP-budget’. Dit budget – dat maximaal € 1.000 per persoon per jaar bedraagt – is te verkrijgen voor de betaling van diverse soorten scholing, zoals een opleiding tot een (deel van een) erkend diploma of certificaat, of een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Voor de regeling zal een subsidieplafond van ongeveer € 200 miljoen per jaar gelden. Daardoor kunnen in ieder geval jaarlijks 200.000 mensen gebruikmaken van ‘ het STAP-budget ‘.
 
PDF downloadHet STAP-budget
 

SLIM-regeling moet scholing in mkb normaal maken

De ministers melden ook dat er nog een andere scholingsregeling in ontwikkeling is: de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling). De SLIM-regeling is een gevolg van afspraken uit de Tweede Kamer. In de conceptversie van de regeling, in te zien op internetconsultatie.nl, is bepaald dat organisaties uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie en mkb-bedrijven van de subsidie kunnen profiteren. Zij kunnen voor het eerst in maart 2020 bij Uitvoering van Beleid subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen, zoals ontwikkeladviezen voor het personeel. De subsidie kan oplopen tot € 24.999 per mkb-bedrijf. Begin 2020 volgt meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling.
 
 

Gerelateerd:

 
payroll, payrolling, payroll werknemers, payroll werkgevers, payroll uitzendbureau, payroll medewerker, payroll bedrijven, uitzendbureau, flexwerkers, flexwerkers, payrollers, wab payroll, 2020,

door100% Salarisverwerking B.V.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet krijgt extra steun

Door ict-problemen kon de wet 1 jan 2019 niet worden ingevoerd, deurwaarders willen duidelijkheid .
         
De huidige berekening van de beslagvrije voet is ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Dat komt omdat mensen hiervoor zelf veel informatie moeten aanleveren. In veel gevallen doen ze dat niet. In 2018 waren er 265.000 beslagen op periodieke inkomsten (salaris en uitkering). In 75 procent van deze loonbeslagen wordt de beslagvrije voet nog te laag vastgesteld. Daarom werd in 2017 de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen. Nu er nogmaals is uitgesteld zijn deurwaarders een petitie gestart. Zij eisen dat de wet zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

 
minimumloon 2020, wettelijk minimumloon 2020, loon 2020 minimaal, wml 2020, het minimum loon 2020, salaris 2020, minimumjeugdloon 2020
 
Omdat de wet niet wordt uitgevoerd, houden jaarlijks bijna 200.000 mensen met schulden te weinig geld over voor hun primaire levensbehoeften. Omdat zij te weinig inkomsten overhouden voor eten, electra en huur verslechtert de schuldsituatie steeds verder.
 

Het voorstel

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) schreef in 2014 een wetsvoorstel voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dat voorstel wordt de beslagvrije voet snel en goed berekend, zonder dat de persoon met schulden daar zelf nog dingen voor hoeft te doen. De berekening is ook in te zien. Hun voorstel is in het voorjaar van 2017 als wet aangenomen en zou op 1 januari 2019 worden ingevoerd. Maar door problemen met ict is die datum niet gehaald.
 

Rekenmodule Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Men heeft het vervolgens uitgesteld tot 1 januari 2021. Maar de minister heeft de kamer laten weten dat de invoering nu opnieuw moet worden uitgesteld. Waarschijnlijk pas in 2022. Die ICT-problemen hebben te maken met het ontwikkelen van een rekenmodule, een website voor de burger (inlogportaal) en een voorziening waarmee de benodigde informatie kan worden opgehaald. Volgens de KBvG hebben zij allemaal al klaar en hebben zij de overheid aangeboden om dit te gebruiken.

‘Maar de overheid wil dit zelf gaan ontwikkelen, dat kost tijd en daardoor ontstaat nog meer vertraging bij het invoeren van de wet’, zo stelt de KBvG.

 

Rekentools

In het afgelopen half jaar is volgens de minister veel werk verzet. De door UWV en de Belastingdienst aangegeven randvoorwaarden zijn ingevuld, waardoor deze organisaties samen met de gerechtsdeurwaarders op koers lagen voor inwerkingtreding per 1 januari 2021. Ook is aan het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) en het Inlichtingenbureau (IB) de opdracht gegeven om de rekentool te ontwikkelen. Organisaties kunnen aansluiten op deze tool en op die manier invulling geven aan de implementatie van de wet. De gemeenten, waterschappen, het CJIB, het LBIO en de SVB hebben aangegeven van deze tool gebruik te gaan maken.
 
Maar voor een goede vormgeving van de rekentool is aanpassing van regelgeving nodig, zodat BKWI en IB AVG-proof met de verschillende partijen gegevens kunnen wisselen. Daarbij vragen ook verschillende onderdelen van de rekentool nog om nadere uitwerking. Zowel wat de wetstechnische inregeling betreft als de nadere uitwerking op onderdelen, verwacht de minister binnenkort de duidelijkheid te krijgen.
 

Samenwerking

Een tweede onzekerheid betreft de ICT-leveranciers voor gemeenten en waterschappen. Zij zullen hun softwarepakketten moeten aanpassen. De VNG is bezig met een impactanalyse bij gemeenten, die medio november zal zijn afgerond. In het kader van deze analyse zal ook de afhankelijkheid van het aanpassen van de softwarepakketten in beeld worden gebracht. De gemeentelijke uitvoerders en waterschappen hebben na aanpassing van hun softwarepakketten ook tijd nodig om hun processen op de nieuwe ICT aan te passen. Dit geheel staat onder tijdsdruk. Ik laat daarom nog onderzoeken of versnelling van de ontwikkeling van de rekentool tot de mogelijkheden behoort, zodat meer tijd beschikbaar komt voor het aanpassen van de gemeentelijke softwarepakketten en de implementatie daarvan.
 

Peildatum

Ten derde is de Belastingdienst in de uitvoering afhankelijk van een nieuwe intensievere vorm van gegevenslevering uit de polis-administratie door het UWV. Uiterlijk december 2019 moet blijken of de performance van deze gegevenslevering voldoet.
 
 

Zie ook:

 
 
personeelszaken, personeelsdiensten,financiën, geldzaken, personeelszaken, personeelsdiensten, kosten medewerkers, vergoedingen medewerkers, loonadministratie, salarisverwerking,

door100% Salarisverwerking B.V.

Zo hard mag je in andere Europese landen!

Nu 100 kilometer per uur als maximumsnelheid.

                  
De maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen wordt teruggebracht naar 100 kilometer per uur, als deel van een pakket maatregelen van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken. Binnenkort mag tussen 6.00 uur en 19.00 uur nergens in Nederland meer harder worden gereden dan 100, meldt persbureau ANP op basis van ingewijden in Den Haag.
 
Automobilisten die het gaspedaal verder willen intrappen moeten vanaf volgend voorjaar hun heil zoeken buiten die tijden op sommige wegen – of buiten Nederland. Uit een overzicht van Autotraveler blijkt dat zo goed als alle andere Europese landen hogere maximumsnelheden hanteren voor personenauto’s op snelwegen.
 
Natuurlijk is er om te beginnen de beroemde Duitse Autobahn, waar in beginsel geen snelheidsbeperkingen van kracht zijn. Al gelden op delen van het wegennet in Duitsland, volgens Wikipedia meer dan de helft, inmiddels maximumsnelheden van 80 tot 130 kilometer per uur. Op stukken zonder limiet is 130 kilometer per uur de aanbevolen snelheid.
 
Ook Polen en Bulgarije zijn aantrekkelijk voor snelheidsduivels: in beide landen is 140 kilometer per uur het maximum op sommige snelwegen (in Polen geldt op snelwegen met twee rijstroken in elke richting een limiet van 120; in Bulgarije is op sommige wegen 130 de bovengrens).
 

130 de limiet

De maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, die Nederland na bijna acht jaar in de ban doet, is gangbaar in een groot aantal andere Europese landen: in zeker achttien landen, waaronder Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Griekenland, is 130 de limiet. Ook in relatief kleine landen als Tsjechië, Slovenië, Denemarken en Luxemburg mogen automobilisten flink gas geven tot die snelheid.

Acht landen volgen met een bovengrens van 120 kilometer per uur, waaronder België, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Wie liever in mijlen telt, kan terecht in het Verenigd Koninkrijk. Daar mogen automobilisten op snelwegen maximaal 70 rijden, ofwel zo’n 112 kilometer per uur.

Nog eens acht landen, vooral in Oost-Europa, hanteren 110 kilometer per uur als bovengrens. Naast onder meer Rusland, Armenië en Azerbeidzjan past ook Noorwegen die limiet toe.

Alleen in Cyprus mogen automobilisten, evenals binnenkort in Nederland, nergens harder dan 100.
 

Maximumsnelheid voor auto tot max 3,500 kg

Snelheidslimiet EU, Maximumsnelheid op snelwegen in Europa, maximumsnelheid in EU op de weg,
 
Bron: BI
 
 

Gerelateerd:


 
Rijksoverheid, overheid, Belastingdienst , Loonheffingen , loonbelasting, loon inkomsten, loonkosten, loonheffing, wet en regelgeving,

door100% Salarisverwerking B.V.

Bus is ter beschikking gesteld

Inspecteur legt naheffingsaanslagen op.
                   
Een werkgever die de sleutels beheert van een bedrijfsbus, stelt deze ter beschikking aan zijn werknemers. Dit heeft het Hof geoordeeld. De werkgever kan niet aannemelijk maken dat de werknemers niet meer dan 500 kilometer privé hebben gereden.

 
Overheid, wet en regelgeving, rechter, kantongerecht, rechtszaak, rechtbank, rechter, rechtshulp, adviesrecht, rechtspraak, juridische zaken,
 
De inspecteur doet een boekenonderzoek bij bv X. Volgens de inspecteur geldt de bijtelling privégebruik auto voor een Volkswagen Transporter (hierna: bus). De inspecteur legt naheffingsaanslagen op.
 
Volgens bv X is de bus niet ter beschikking gesteld aan de werknemers. De bedrijfsleider beheert de autosleutels. De auto wordt niet aan één bepaalde werknemer ter beschikking gesteld. Bovendien mogen de werknemers de bus niet privé gebruiken.
 
Volgens het Hof heeft de inspecteur aannemelijk gemaakt dat de bus wel ter beschikking is gesteld. De bedrijfsleider beheert alleen de autosleutels. De werkgever heeft niet schriftelijk vastgelegd dat privégebruik van de bus niet is toegestaan. Ook controleert de werkgever het privégebruik niet.
 
Als de bus ter beschikking is gesteld, geldt de bijtelling voor privégebruik auto. Alleen als de werkgever kan bewijzen dat de bus voor niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt is, hoeft hij deze niet toe te passen. De werkgever slaagt niet in dit bewijs. De bijtelling is daarom van toepassing. De inspecteur heeft de naheffingsaanslagen terecht opgelegd.
 
 
Hof ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:1877
 
 
 
belastingdienst, belastingen, overheid, rijksoverheid, belastingzaken, loonbelasting, loonkosten, loon regelingen, Nederlandse belasting, financiën, geldzaken

door100% Salarisverwerking B.V.

Wat valt onder het WML loon?

Werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op uitbetaling van het wettelijk minimumloon.
                 
Maar welke betalingen aan de werknemer vallen allemaal onder het loon? De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) geeft hier duidelijkheid over.

 
minimumloon, minimumlonen, minimumuurloon, minimumjeugdloon,minimum(jeugd)lonen, minimum wettelijk loon, wml , het wettelijk minimumloon ,

Volgens artikel 6 van de WML bestaat loon uit de geldelijke inkomsten die de werknemer uit hoofde van de dienstbetrekking ontvangt. Hiermee worden brutobedragen bedoeld.

De volgende uitbetalingen behoren niet tot het loon volgens de WML:

 • verdiensten uit overwerk;
 • vakantiebijslagen;
 • winstuitkeringen;
 • uitkeringen bij bijzonder gelegenheden;
 • uitkeringen wegens aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
 • vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer vanwege zijn dienstbetrekking heeft te maken;
 • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
 • uitkeringen ingevolge de spaarloonregeling;
 • eindejaarsuitkeringen;
 • een werkgeversbijdrage in de premie ziektekostenverzekering voor militairen.

 

Geen loonbegrip in BW

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is het loonbegrip niet gedefinieerd. Uit rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat onder loon in de definitie van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan ‘de vergoeding door de werkgever aan de werknemer verschuldigd ter zake van de bedongen arbeid’. Dat betekent dat vergoedingen van kosten die de werknemer heeft gemaakt voor het werk geen loon zijn. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor telefoon en eigen gereedschap en werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten.
 
 
Minimumloon, wml , loon , salaris , lonen minimaal, wettelijk minimumloon, het minimum loon, bruto loon minimaal,

close

Veel lees plezier? Delen mag.

 • RSS
 • Volgen met Email
 • Facebook
  Facebook
 • Google+
  Google+
 • Twitter
 • SHARE
 • LinkedIn