Standpunt gepubliceerd over artikel 6, lid 6, Wet LB. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 6, lid 6, van de Wet op de loonbelasting 1964 (verleggingsregeling) bij een buitenlandse werkgever die een werknemer in dienst heeft die in Nederland sociaal verzekerd is.

Aanleiding

Werkgever A is een buiten Nederland gevestigd concernonderdeel. Onderdeel van het concern is de Nederlandse inhoudingsplichtige B. De buitenlandse werkgever A heeft een werknemer in dienst die in Nederland sociaal verzekerd is. Werkgever A is voor de werknemersverzekeringen aan te merken als werkgever en moet in Nederland premies werknemersverzekeringen afdragen. Ook is werkgever A in Nederland de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Werkgever A is geen inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964).

Vraag

Kan een buitenlandse werkgever, die geen inhoudingsplichtige is in de zin van de Wet LB 1964, die een werknemer in dienst heeft die in Nederland sociaal verzekerd is en waarvoor de werkgever premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet betalen, deze verplichting verleggen naar een in Nederland gevestigd concernonderdeel (artikel 6, zesde lid van de Wet LB 1964)?

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in KG:041:2024:5  Artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL