Podcast ZiPtalk

‘het einde van het handhavingsmoratorium bij schijnzelfstandigheid’

Het door de Belastingdienst gepubliceerde handhavingsplan 2024 was voor ZiPconomy aanleiding om John Piepers (programmamanager Handhaving Arbeidsrelaties Belastingdienst) en Boris Emmerig (advocaat en belastingadviseur bij Holla Advocaten) uit te nodigen voor de podcast ZiPtalk ‘het einde van het handhavingsmoratorium bij schijnzelfstandigheid’.

Voor Meer

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling,

jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de jaarlijkse keuze tussen toepassen van de 30%-regeling en de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (artikel 31a, zeventiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964).

Voor Meer