Wijzingen Wtl vanaf 2025

Het inwerkingtredingsbesluit met wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is in het Staatsblad gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft, het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer afgebouwd en worden de criteria voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer verruimd.

Hieronder leest u informatie over het afschaffen van het LIV, het afbouwen LKV oudere werknemer en de verruiming van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Afschaffen LIV

Het LIV vervalt volledig vanaf 1 januari 2025. Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden, maar draagt maar beperkt bij aan de kansen voor deze groep.

Afbouw LKV oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt vanaf 2025 stapsgewijs afgebouwd. Dat houdt in dat voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024, het LKV oudere werknemer voor het jaar 2025 wordt verlaagd. Per 2026 wordt dit LKV afgeschaft. Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 verandert er niets aan het LKV.

Verruiming LKV herplaatsen werknemer met arbeidshandicap

Daarnaast worden vanaf 2025 de criteria verruimd voor het LKV herplaatsen arbeidshandicapte werknemer. Met de verruiming komen meer werkgevers in aanmerking voor dit LKV wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf.

Relevante informatie

Staatsblad 2024 , 181 op Overheid.nl
Paragraaf 27.1.1 Handboek Loonheffingen 2024

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL