1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog Ziektewet (ZW)

Voor een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW) gaat vanaf 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die hij betaalt als hij het eigenrisicodragerschap beëindigt. Als een werkgever het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt hij nog de lagere terugkeerpremie.

Voor Meer

(update 28-2-2022)

Fiscale bijtelling de Belastingdienst

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet nogmaals voor 60 maanden.

Voor Meer