Tag archief loonadministratie

door100% Salarisverwerking B.V.

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2021

De Belastingdienst heeft de ‘ Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2021 ’ gepubliceerd.
  
In deze brochure vindt u uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor u een foutenrapport kunt ontvangen.

De Belastingdienst kan bij de geautomatiseerde controle van de aangifte loonheffingen, fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden. In dat geval krijgt de werkgever een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens ’.

In dit foutenrapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen.

U moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van u en uw werknemers.

 

Let op!

De toelichting is een aanvulling op de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021’ en bevat dus minder uitgebreide informatie.
 
 
U vindt de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2021 ’ op belastingdienst.nl.

 
 

Gerelateerd

Gegevensspecificaties 2021 voor loonadministratie softwareontwikkelaars
 
 
Codes voor de aangifte loonheffingen 2021, Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Gegevensspecificaties 2021 voor loonadministratie softwareontwikkelaars

De Belastingdienst heeft de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021 ’ gepubliceerd .
         
In dit document leest u meer over de betekenis van de gegevens die u via de loonaangifte doorgeeft aan de Belastingdienst.

Daarnaast vindt u in de gegevensspecificaties alle eisen waaraan het aangiftebericht moet voldoen en waarop de Belastingdienst en UWV het aangiftebericht controleren.

 

Oude jaren

De specificaties 2021 gelden niet voor losse correcties over ‘oude jaren’ (2015 tot en met 2020) die u in 2021 instuurt. Voor deze losse correcties blijven de specificaties en ingerichte controles gelden van het desbetreffende jaar.

 

Let op!

Vanaf 1 april 2021 is het niet meer mogelijk om een losse correctie over het jaar 2015 in te dienen.

U kunt de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021’ downloaden van belastingdienst.nl of direct hier onder.

PDF download Gegevensspecificaties 2021 loonadministratie pdf
 
 
 

Gerelateerd

Handreiking opting-in
Uurloongrenzen LIV 2021
Model loonstaat 2021 beschikbaar
Aanvraagformulier 30%-regeling 2021
Uiterste aangifte- en betaaldatums 2021
Codes werknemersgegevens 2021
Vergoeding verblijfskosten binnenland 2021
Loonheffingen 2021 en Brexit!
Loonbelastingtabellen 2021 beschikbaar
 
 
Codes voor de aangifte loonheffingen 2021, Belastingdienst

door100% Salarisverwerking B.V.

Verbinding ondanks afstand, directeur Belastingdienst MKB

“Het is juist in deze tijd van belang contact te houden met fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals, voor ons belangrijke stakeholders.”
    
Dat zegt Peter-Paul Aalbers, directeur Belastingdienst MKB, in een interview waarin hij terugkijkt op een bewogen jaar en vooruitblikt naar 2021.

 
Corona was niet het enige wat binnen de Belastingdienst de gemoederen bezighield. “We hebben ook een bewogen jaar gehad. De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zijn 2 in het oog springende gebeurtenissen.”

De relatie met de fiscaal dienstverleners (fd’ers) en de salarisprofessionals (sp’ers) had volgens Peter-Paul niet te lijden onder de coronamaatregelen. “Het lijkt alsof de relatie alleen maar beter geworden is. We zien dat we in een bepaalde afhankelijkheid van elkaar zitten, waarbij we elkaar nodig hebben. Op Forum Salaris (FSA) en Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) zijn veel vragen gesteld over de fiscale coronamaatregelen. De redactie van beide fora kan vrij vlot een kwalitatief goed antwoord aanbieden. Daarmee kunnen fd’ers en sp’ers vooruit en hun klanten ondersteunen. Dat is een mooi samenspel.”
 

Werk verbindt

Dat mooie samenspel was ook te zien op de onlangs gehouden Intermediairdagen (IM-dagen) en de expertsessies. Deze waren beide voor het eerst volledig digitaal opgezet. Peter-Paul: “Bijna 11.000 intermediairs schreven zich in voor de IM-dagen. Daar mogen we als Belastingdienst trots op zijn en dan vooral op de informatie die we daar gedeeld hebben. Dat is wat ons verbindt en raakt. Werk verbindt. Ondanks corona ga je elkaar toch opzoeken, al is het digitaal.”

Tijdens een online evenement is het ingewikkeld om fysiek met elkaar in gesprek te zijn. We hebben vooral gekeken naar wat wél kan. Met de IM-dagen vestigen we ook aandacht op intensivering van de samenwerking met fd’ers en sp’ers. Dat doen we door informatie te delen en in gesprek te gaan. De eerste reacties zijn positief. Die online dagen zijn een prima alternatief om kennis van de nieuwe wet- en regelgeving te delen”, aldus Peter-Paul.
 

Coronamaatregelen

De door de Belastingdienst beantwoorde vragen over het eerste steunpakket werden veel gelezen. Peter-Paul: “We waren benieuwd hoe dit in de uitvoering zou uitpakken. De speciale coronapagina op FSA heeft inmiddels een groot bereik, dus hebben we voldaan aan een behoefte.”
 

Mijlpalen

FSA wordt steeds populairder als online ontmoetingsplaats voor sp’ers. Peter-Paul: “Al bijna 13.000 sp’ers zijn aangesloten bij FSA, dat steeds belangrijker wordt als informatiekanaal met unieke content speciaal voor de sp’er. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden.” In 2021 bestaat FSA 5 jaar. “Deze mijlpaal hebben we alleen maar kunnen bereiken door van betekenis te zijn. Dit willen we verder verbeteren. We begrijpen steeds beter wat een sp’er nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. We beperken ons nu nog teveel tot het invullen van de aangifte loonheffingen. We zouden veel meer kunnen delen over salaris in de breedste zin van het woord. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin staan van alles wat we met elkaar gaan beleven.”
 

Kader waarin staat hoelang welk forum bestaat en het aantal leden

 
In 2020 is een start gemaakt met het Meerjarenplan FD. Het primaire doel is de samenwerking met intermediairs te versterken. Wat onomstotelijk voor de directeur Belastingdienst MKB vaststaat, is dat de sp’er een heel belangrijke rol vervult in de fiscale keten. “Dat betekent dat we moeten weten wat de sp’er van ons verwacht, maar ook wat wij van hem verwachten. Namelijk kwaliteit en dat hij juist en volledig aangifte doet. De intermediair heeft bijvoorbeeld terecht aangegeven dat de Belastingdienst eenvoudig en gebruikersvriendelijk bereikbaar moet zijn. Dit gaat vanzelfsprekend verder dan het opnemen van de telefoon. Het gaat ook over dat wij helder kunnen uitleggen waar hij met welke vragen moet zijn. Maar ook dat hij goed gebruikmaakt van de beschikbare kanalen, middelen en informatievindplaatsen. Dat gaan we samen verder verbeteren.”

“We willen ook laten zien – bijvoorbeeld op het forum – wat we met suggesties van de sp’ers hebben gedaan. Via de postbus van FSA (forum.sa@belastingdienst.nl) kunnen sp’ers aangeven als niet aan hun verwachtingen is voldaan. Dan gaan wij aan de slag om zaken daadwerkelijk aan te pakken.”
 

Op naar 2021

Peter-Paul: “Werk verbindt Belastingdienst en sp’ers. De sp’er heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van de werkgever bij de fiscale wet- en regelgeving. De Belastingdienst wil die rol graag ondersteunen.

In 2021 gaan we door om samen verder te bouwen aan de samenwerking. Een samenwerking die de prominente rol van u, sp’er en fd’er, in de fiscale processen zo effectief en efficiënt mogelijk weet te bedienen en benutten. Ik hoop dat we de door de omstandigheden gecreëerde digitale samenwerking kunnen voortzetten. Maar ook dat we ergens in 2021 dat fysieke moment samen mogen ervaren.

Mede namens directie Belastingdienst MKB en onze medewerkers, wens ik u een gelukkig en gezond 2021!”
 
 
een gezond en gelukkig 2021, de beste wensen 2021, op het nieuwe jaar 2021, nieuwjaar 2021,

door100% Salarisverwerking B.V.

Let op vervanging publieke PKI-certificaat!

Na 31 december 2020 gaan certificaatverstrekkers G3 -certificaten intrekken.
               
Certificaatvervanging kost tijd. Plan deze vervanging daarom zo spoedig mogelijk. Zo kunt u ook in 2021 aangiften loonheffingen blijven indienen.

Logius heeft naar aanleiding van vragen over de publieke PKI-certificaatwissel een toelichting gegeven aan softwareontwikkelaars van verschillende klankbordgroepen. In een PowerPoint-presentatie legt Logius uit wat u kunt doen om de continuïteit van het system-to-system berichtenverkeer met onder andere de Belastingdienst te behouden.
 
PKIoverheid certificaat 2021
 

Wat is een PKIoverheid certificaat?

* Het PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat werkt als een digitaal paspoort. Als iemand een website, e-mail of document van uw organisatie wil bekijken, controleert zijn webbrowser of e-mailprogramma het bijbehorende certificaat.
* Door elkaar te identificeren verkleint de kans dat oplichters zich voor kunnen doen als iemand anders.
* Voor overheidsdiensten van Logius (SBR / Digipoort) heeft u een PKIoverheid service server certificaat nodig.

Meer informatie leest u in de presentatie van Logius.
 
PowerPoint-presentatie

PKIoverheid certificaat labels
PKIOverheid-Presentatie van Logius

 

Voor vragen over deze certificaatwissel, kunt u contact opnemen met uw certificaatverstrekker.
 
 

Gerelateerd bericht

Vervang uw publieke PKI-certificaat vóór 1 januari 2021
 
 
salarisverwerking 2021, belastingen 2021, overheid 2021, wet en regelgeving 2021, loon 2021, salaris 2021,

door100% Salarisverwerking B.V.

Video-opname beschikbaar OSWO Jaarcongres 2020

Hebt u het OSWO Jaarcongres 2020 voor softwareontwikkelaars niet kunnen volgen maar wilt u dit alsnog bekijken?
       
Vanaf nu is de video-opname beschikbaar.

Het online jaarcongres vond plaats op 16 november en werd georganiseerd door de Belastingdienst/OSWO. Salarisprofessionals die niet werkzaam zijn bij een softwareontwikkelaar, waren ook welkom om dit congres bij te wonen.

Het totale programma duurt 3 uur en 50 minuten inclusief pauzes. De pauzes kunt u doorspoelen.


 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • opening
  • presentatie ‘Wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2021’
  • beantwoording vagen en pauze
  • presentatie van de voorzitter van de softwareontwikkelaars in het klankbordoverleg
  • beantwoording vragen en pauze
  • presentatie ‘Wijzigingen in het loonaangiftebericht 2021’
  • beantwoording vragen en afsluiting

 

Let op!

De informatie die de Belastingdienst verstrekte tijdens het webinar, is gebaseerd op gegevens die op 16 november 2020 beschikbaar waren.
 

Het OSWO Jaarcongres 2020 kunt u ook nu bekijken op het YouTube-kanaal van de Belastingdienst.
 
 

Gerelateerd

Aanmelden OSWO Jaarcongres Loonheffingen
 
 
online salarisverwerking,online loonadministratie, online salarisverwerkers, online loonverwerking, online salarisadministratie, online personeelszaken, online ESS, salaris online, loon online, online loonstrook,