Standpunt gepubliceerd over bijzondere invaliditeitsverhoging

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van een bijzondere invaliditeitsverhoging voor de loonheffing.

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in KG:204:2024:5 Bijzondere invaliditeitsverhoging

Aanleiding

Militairen hebben onder voorwaarden recht op een militair invaliditeitspensioen (hierna: MIP). Dit is het geval als sprake is van invaliditeit van 10% of hoger door een dienstongeval. Het MIP komt pas na ontslag van de militair tot uitbetaling.

Militairen met recht op een MIP kunnen in aanmerking komen voor een bijzondere invaliditeitsverhoging (hierna: BIV). Ook gewezen dienstplichtigen en reservisten hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een BIV. Een BIV is een maandelijkse forfaitaire vergoeding. Of de militair in aanmerking komt voor een BIV hangt af van de mate van invaliditeit en de ontslagdatum. Er gelden namelijk, afhankelijk van de ontslagdatum, verschillende minimum invaliditeitspercentages. De hoogte van de vergoeding neemt toe naarmate de militair meer invalide is.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,