Tag archief loonheffingen

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking aanmelden als werkgever update

In de update ‘Handreiking aanmelden als werkgever’ leest u hoe u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als werkgever en welke gegevens u ontvangt.

 
Er is informatie toegevoegd over de volgende onderwerpen:

 • aanmelding buitenlandse werkgever
 • eigenrisicodrager worden voor WGA en/of ZW
 • meewerkende kinderen
 • artiesten of beroepssporters
 • personeel aan huis

 
Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.
 

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

 

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer.

Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

 • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
 • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

 

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

 • de sectorindeling
 • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

 

Eigenrisicodrager WGA en/of ZW

Als u een startende werkgever bent, kunt u eigenrisicodrager (ERD) worden voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW). Dit kan vanaf het moment waarop u werkgever bent geworden.
 
WGA
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD WGA en de garantieverklaring mee.
 
ZW
U stuurt bij uw aanmelding als werkgever het aanvraagformulier voor het ERD ZW en de afspraken over de verzuimbegeleiding mee.
 
Ontvangst formulieren door Belastingdienst
Het aanvraagformulier voor ERD WGA en de garantieverklaring en/of het aanvraagformulier voor ERD ZW en de afspraken over verzuimbegeleiding moeten op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit is uiterlijk op het moment waarop u een werknemer in dienst neemt voor wie u premies werknemersverzekeringen moet betalen. U hoeft nog geen loonheffingennummer te hebben om deze aanvraag te kunnen doen.

 

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’. Dit formulier geldt ook voor buitenlandse werkgevers.

 

Overname onderneming

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan meldt u zich aan als werkgever met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Een buitenlandse werkgever gebruikt het formulier ‘Aanmelding Onderneming buitenland’. Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.
 

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

 

Meewerkende kinderen

Gaat een kind meewerken in de onderneming van zijn ouder(s)? En wilt u de vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen toepassen? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

Als u deze regeling mag toepassen, krijgt u voor deze dienstbetrekking een apart loonheffingennummer.

 

Artiesten of beroepssporters

Moet u aangifte doen voor artiesten, beroepssporters of groepen, dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters’.

Daarbij zijn 3 situaties mogelijk:

 • U hebt nog geen loonheffingennummer.
 • U hebt wel al een loonheffingennummer, maar u wilt voor artiesten of beroepssporters een afzonderlijk loonheffingennummer krijgen.
 • U hebt al een afzonderlijk loonheffingennummer voor artiesten en beroepssporters en moet aangifte doen voor een nieuw optreden.

Personeel aan huis

Bent u een particulier en moet u aangifte doen voor personeel aan huis? Dan gebruikt u het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis’.

 

Formulieren

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Aanmelding Onderneming buitenland
 
Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de WGA
Aanvraag of beëindiging Eigenrisicodragerschap voor de ZW
 
Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten
 
Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen
Melding Loonheffingen Aangifte doen voor artiesten of beroepssporters
Melding Loonheffingen Werkgever van personeel aan huis
 

Handboek Loonheffingen:

Paragraaf 2.1 ( aanmelding werkgever)
Paragraaf 7.7 ( eigenrisicodragerschap)
 
 

Gerelateerde handreiking

Handreiking Wet overgang van onderneming
Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie
Meewerkende kinderen in de loonaangifte
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handreiking aanmelden als werkgever

In deze handreiking leest u hoe u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als werkgever en welke gegevens u vervolgens ontvangt.

     
Neemt u personeel in dienst, dan meldt u zich aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever’. Dit formulier stuurt u per post naar de Belastingdienst.
 

Aanmelden via Kamer van Koophandel

Neemt u bij de start van de onderneming direct personeel in dienst, dan kunt u zich bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK) aanmelden als werkgever. De KVK zorgt voor de afhandeling richting de Belastingdienst.

 

Loonheffingennummer

Nadat de Belastingdienst het aanmeldformulier heeft ontvangen, krijgt u binnen 5 werkdagen een loonheffingennummer.

Meldt u zich aan vóór indiensttreding van een werknemer, dan krijgt u een loonheffingennummer binnen 5 werkdagen nadat de werknemer in dienst is gekomen.

 

Aangiftebrief loonheffingen

Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’. In deze brief staan de volgende gegevens:

 • de tijdvakken waarover u aangifte moet doen
 • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
 • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

 

Gegevens werknemersverzekeringen

Als u voor de werknemers premies werknemerszekeringen moet betalen, dan ontvangt u binnen 4 weken brieven met informatie over:

 • de sectorindeling
 • het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

 

Op later moment verzekerde werknemers

Hebt u zich al aangemeld als werkgever, maar neemt u op een later moment werknemers in dienst waarvoor u premies werknemersverzekeringen moet betalen? Dan meldt u dit met het formulier ’Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen’.

 

Overname onderneming

Start u een onderneming door overname van een onderneming met werknemers, dan kunt u zich direct bij inschrijving bij de KVK aanmelden als werkgever.

Daarnaast verzendt u, samen met de overdragende werkgever, het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten’.

U gebruikt dit formulier ook als de rechtsvorm van de onderneming verandert, of als u al werkgever bent en een andere onderneming met werknemers overneemt.
 

Gevolgen premie ZW en Whk

Als u een onderneming met werknemers overneemt, verandert de toerekening van eventuele ZW- en WGA-uitkeringslasten. Daarmee verandert misschien ook de gedifferentieerde premie Whk.

 

Formulieren

Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever
Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen
Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten

 

Meer informatie

Paragraaf 2.1 Handboek Loonheffingen
 
 

Gerelateerde handreiking

Handreiking Wet overgang van onderneming
Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Handboek loonheffingen 2021 nieuwe versie

De Belastingdienst heeft in het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ een fout ontdekt in paragraaf 22.1.1, bedragen zijn verkeerd.
   
Het gaat om 5 van de 6 bedragen die u gericht vrijgesteld mag vergoeden voor binnenlandse dienstreizen.

 
tagiair – dienstbetrekking ,loonbelasting, belastingdienst, loonheffing, inhoudingsplichtig handboek loonheffingen 2021 maart, belastingdienst, belastingen, 2021, loonheffingen, wet en regelgeving Overheid, loonadministratie, salaris, loon,
 
De juiste bedragen zijn:

 • kleine uitgaven overdag: € 4,87
 • kleine uitgaven ’s avonds: € 9,74
 • een ontbijt: € 10,23
 • een lunch: € 9,82
 • een avondmaaltijd: € 24,65
 • logies: € 112,43

De bedragen zijn intussen aangepast in het handboek. U kunt de nieuwe versie van het ‘Handboek Loonheffingen 2021 downloaden.
PDF download 
Handboek Loonheffingen 2021 nieuwe versie downloaden

 
 

Gerelateerd

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Fout in het ‘Handboek Loonheffingen 2021’

De Belastingdienst heeft in het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ een fout ontdekt in paragraaf 22.1.1, bedragen zijn verkeerd.
   
Het gaat om 5 van de 6 bedragen die u gericht vrijgesteld mag vergoeden voor binnenlandse dienstreizen.

 
handboek loonheffingen 2021 maart, belastingdienst, belastingen, 2021, loonheffingen, wet en regelgeving Overheid, ,
 
De juiste bedragen zijn:

 • kleine uitgaven overdag: € 4,87
 • kleine uitgaven ’s avonds: € 9,74
 • een ontbijt: € 10,23
 • een lunch: € 9,82
 • een avondmaaltijd: € 24,65
 • logies: € 112,43

Morgen publiceert de Belastingdienst een nieuwe versie van het handboek, waarin deze bedragen zijn aangepast.

 
 

Gerelateerd

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd
 
 
Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

‘Handboek Loonheffingen 2021’ gepubliceerd

Het ‘Handboek Loonheffingen 2021 ‘ Uitgave maart 2021 is beschikbaar.
            

In het handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 2021.

U kunt het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘ downloaden. Het handboek is alleen als pdf beschikbaar.

PDF download  
Handboek Loonheffingen 2021 maart
 

INHOUD

Stappenplan

Nagaan of er een dienstbetrekking is
Wat is een dienstbetrekking?
Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde

Stap 2 Gegevens werknemer administreren
Aanmelden als werkgever
Identiteit van uw werknemer vaststellen
Gegevens voor de loonheffingen krijgen
Eerstedagsmelding doen
Fusie of overname en dergelijke
Anoniementarief

Stap 3 Loonadministratie aanleggen
Informatie die u nodig hebt voor de loonadministratie
Algemene administratieve verplichtingen
Bijzondere administratieve verplichtingen
Inkomstenverhouding
Bewaarplaats, bewaartermijn en controle
Samenhangende groep inhoudingsplichtigen

Stap 4 Bepalen wat tot het loon hoort
Uniform loonbegrip voor de loonheffingen
Loon
Loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking
Loon in geld
Loon in natura
Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking stellingen
Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen
Aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken
Negatief loon
Verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen
Aandelenopties
Geen loon of geen belast loon
Schema loon
Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon)
Cafetariaregeling
Vergoeden studiekosten kind van werknemer

Stap 5 Loontijdvakkensystematiek
Loontijdvakkensystematiek in de VCR-notitie 2020

Stap 6 Voortschrijdend cumulatief rekenen
De hoofdlijn van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Enkele uitgangspunten van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)
Beschrijving van voortschrijdend cumulatief rekenen in de VCR-notitie 2020

Stap 7 Premies werknemers verzekeringen berekenen
Werknemersverzekeringen en premies
Premie AWf
Ufo-premie
Basispremie Aof
Gedifferentieerde premie Whk
Premies werknemers verzekeringen berekenen
Eigenrisicodragerschap werknemers verzekeringen

Stap 8 Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
Nominale premie Zvw
Werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw

Stap 9 Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen
Grondslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen bepalen
Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden
Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen: rekenvoorschriften en tabellen
Van nettoloon naar brutoloon: bruteren
Eindheffing
Regels voor het bij elkaar optellen van lonen

Stap 10 Eindheffing werkkostenregeling berekenen
Hoe werkt de werkkostenregeling?
Hoe werkt de vrije ruimte?

Stap 11 Bedragen in de loonstaat boeken
Rubrieken loonstaat
Kolommen loonstaat

Stap 12 Loonstrook aan werknemers geven

Stap 13 Loonheffingen aangeven en betalen
Aangiftetijdvak
Aangifte doen
Controle van de aangifte na verzenden
Betalen
Boetes
Aansprakelijkheid
Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen

Stap 14 Aangiften corrigeren
Welke gegevens moet u corrigeren en wanneer?
Manieren van corrigeren
Correcties over 2021
Correcties over 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020
Belastingrente en boetes bij corrigeren
Schema correcties over 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016

Stap 15 Jaaropgaaf aan werknemers geven
Aantal jaaropgaven
Jaaropgaaf vormvrij
Verplichte gegevens op de jaaropgaaf 2021

Stap 16 Informatieplicht
Boekenonderzoek
Bedrijfsbezoek
Waarneming ter plaats
Meewerken aan controle
Informatieverzoeken

Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking
U bent niet meer inhoudingsplichtig
Dienstbetrekking van een werknemer eindigt

Deel 2 Thema’s

Bijzondere arbeidsrelaties
Aandeelhouders (en eventuele partners) met een aanmerkelijk belang
Aannemers van werk en hun hulpen
Agenten en subagenten
Artiesten
Au pairs
Beroepssporters
Bestuurders
Commissarissen
Gelijkgestelden
Leerlingen en stagiairs
Meewerkende kinderen
Oproepkrachten
Personeel of dienstverlening aan huis
Pseudowerknemers (opting-in)
Sekswerkers die werken voor een exploitant
Studenten en scholieren
Thuiswerkers en hun hulpen
Topsporters met een A-status
Uitzendkrachten en payrollmedewerkers
Vrijwilligers
Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt

Werken over de grens: loonbelasting
Algemene uitleg over belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid
Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid
Bijzondere situaties
Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling
Werkkostenregeling in buitenlandsituaties
Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers

Werken over de grens: sociale zekerheid
Algemene uitleg over sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid
Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid
Bijzondere situaties

Aanspraken, vrijgestelde uitkeringen, ontslag uitkeringen en pensioenen
Aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken
Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen
Ontslaguitkeringen
Pensioen, prepensioen en vroegpensioen

Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen
Gerichte vrijstellingen
Nihilwaarderingen
Normbedragen

Vervoer en reiskosten
Reizen met een eigen auto, motor, (brom)fiets enzovoort
Reizen met openbaar vervoer
Reizen met een personenauto van de zaak
Reizen met een bestelauto van de zaak
Reizen met een ander vervoermiddel van de zaak
Reizen met een taxi, boot of vliegtuig
Fietsen
Carpoolregeling
Vervoer vanwege de werkgever
Parkeergelegenheid
Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek
Tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden

Levensloopregeling
Sparen in de levensloopregeling
Bijdrage werkgever
Schriftelijk vastleggen
Opnemen uit levenslooptegoed
Overlijden van de werknemer
Levensloopverlofkorting
Levensloopregeling en pensioen
Deelname directeur-grootaandeelhouder aan levensloopregeling
Nog niet opgenomen levenslooptegoeden per 1 november 2021

Heffingskortingen
Loonheffingskorting

Eindheffingen
Eindheffing naheffingsaanslagen
Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen
Eindheffing tijdelijke knelpunten van ernstige aard
Eindheffing verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers
Eindheffing goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen voor anderen dan uw werknemers
Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s
Pseudo-eindheffing RVU-regeling
Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen
Eindheffing berekenen

Afdrachtverminderingen
Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Afdrachtvermindering zeevaart
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Loonkostenvoordelen, lage‑inkomensvoordeel (LIV) en jeugd‑LIV
Loonkostenvoordelen
Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Jeugd-LIV
Verloonde uren

Gemoedsbezwaarden
Werknemer heeft een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen
U hebt een ontheffing voor 1 of meer verzekeringen
Loonkostenvoordelen
Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021
Tabel 1 Schijventarief loonbelasting/premie volksverzekeringen
Tabel 2a Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd
Tabel 2b Heffingskortingen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 2c Afbouw van de arbeidskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 2d Afbouw van de arbeidskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 2e Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 2f Afbouw algemene heffingskorting voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder
Tabel 3 Tabel voor artiesten en buitenlandse beroepssporters
Tabel 4 Tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en gelijkgestelden
Tabel 5 Eindheffing voor werknemers jonger dan AOW-leeftijd
Tabel 6a Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1945 of eerder
Tabel 6b Eindheffing voor werknemers met AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later
Tabel 6c Eindheffing tabeltarief inhouding bijdrage Zvw
Tabel 7 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk
Tabel 8 Minimumloon per 1 januari 2021
Tabel 9 Premies werknemers verzekeringen
Tabel 10 Sectorale premies voor de gedifferentieerde premie Whk 2021
Tabel 11 Loontijdvakbedragen maximumpremieloon en maximumbijdrageloon
Tabel 12 Overige bedragen voor 2021
Tabel 13 Normbedragen

Deel 3 Bijlagen

Voorbeelden RVU-drempelvrijstelling

Beoordeling gezagsverhouding

Relevante elementen bij beoordeling gezagsverhouding

 • Juridisch kader
 • Adressenlijst

Afkortingenlijst

Verklarende woordenlijst

Handboek Loonheffingen 2021

Aangifte loonheffingen, 2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,