Standpunt gepubliceerd over een personeelslening

voor een thuisaccu of laadbox

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft het standpunt ingenomen dat een werkgever het rentevoordeel van een personeelslening voor een thuisaccu en een laadbox kan aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Dit geldt niet als de werknemer de lening aanwendt voor een laadpaal (paalmodel).

Voor Meer

Uitslag enquête auto van de zaak en reiskostenvergoeding

De enquête van Forum van de Belastingdienst ging over een werknemer met een auto van de zaak die € 0,19 per kilometer ontvangt. Van de 639 salarisprofessionals gaf 69% het juiste antwoord: De € 0,19 per kilometer is gericht vrijgesteld als u aannemelijk kunt maken dat de werknemer de auto van de zaak niet gebruikt voor deze kilometers. 

Voor Meer