Uitslag enquête bijtelling bij wisseling auto

De enquête ging over een werknemer aan wie in de loop van het kalenderjaar een andere auto ter beschikking wordt gesteld. De Belastingdienst Forum vroeg u voor welke auto dan de bijtelling geldt. Van de 640 deelnemers gaf 46% het juiste antwoord. Er geldt geen bijtelling voor beide auto’s.

Hieronder vindt u de volledige vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Van 1 januari tot en met 31 juli krijgt Liam een auto ter beschikking. Hiermee rijdt hij niet privé. Van 1 augustus tot en met 31 december vervangt de werkgever de auto door een Tesla. Hiermee rijdt Liam 450 km privé. Voor welke auto geldt de bijtelling?

  1. alleen voor de Tesla (14%)
  2. voor beide auto’s (40%)
  3. geen bijtelling voor beide auto’s (46%)

Het 3e antwoord is juist.

Toelichting

De bijtelling voor privégebruik auto stelt u op kalenderjaarbasis vast. Als een werknemer in totaal meer dan 500 kilometer privé rijdt, geldt de bijtelling voor elke auto die hij tot zijn beschikking heeft gehad in dat jaar. Rijdt een werknemer met beide auto’s minder dan 500 kilometer privé, dan geldt de bijtelling voor geen enkele auto.

In totaal heeft Liam 450 kilometer privé gereden in het kalenderjaar. U hoeft niets bij het loon te tellen, omdat hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Hij moet dit uiteraard wel kunnen bewijzen. Dit kan door middel van een sluitende rittenregistratie.

Relevante informatie

Bijtelling bij wisseling van auto tijdens kalenderjaar

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,