Online voorziening UWV aanvragen vanaf 22 juli

Vanaf 22 juli kunt u uw aanvraag voor een aantal voorzieningen online bij UWV indienen. Wilt u hier gebruik van maken? Voeg dan nu eerst de dienst ‘Voorzieningen’ toe aan het werkgeversportaal.

U kunt vanaf 22 juli de volgende voorzieningen online bij UWV aanvragen:

  • loondispensatie
  • vervolg loondispensatie
  • subsidie voor een interne jobcoach
  • vervolgsubsidie voor een interne jobcoach
  • vergoeding werkgeversvoorziening

Nieuwe dienst toevoegen via eHerkenning

Maar voordat u iets online kunt aanvragen, moet u eerst de nieuwe dienst ‘Voorzieningen’ toevoegen aan het werkgeversportaal. Dit gaat via eHerkenning. Hebt u het beheer van eHerkenning uitbesteed? Vraag dan uw gemachtigde om dit te doen. Ook kunt u uw intermediair informeren over het toevoegen van de nieuwe dienst.

Brieven straks ook online

Als u de dienst ‘Voorzieningen’ hebt toegevoegd, dan kunt u ook de brieven rondom uw aanvraag lezen op het werkgeversportaal. Deze staan vanaf 22 juli onder ‘Brieven en documenten’. U ontvangt de brieven ook nog per post.

Bron: uwv.nl

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,