Wel of geen opbouw van pensioen via de werkgever op loonstrook vermelden?

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) staat dat de werkgever op de loonstrook moet vermelden of de werknemer wel of geen ouderdomspensioen heeft opgebouwd via de werkgever in de periode waar de loonstrook betrekking op heeft.

Dit onderdeel is nog niet in werking getreden. De werkgever hoeft dit nog niet op de loonstrook te vermelden.

Dit onderdeel van de WTP is nog niet in werking getreden, omdat over de uitvoering hiervan nog overleg plaatsvindt.

Het doel van de vermelding op de loonstrook is het verminderen van het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt via de werkgever.

Relevante informatie

Besluit van 22 juni 2023, Staatsblad 2023, 218

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,