Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd premiepercentage Whk) beschikbaar

De Belastingdienst heeft het ‘Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd premiepercentage Whk)’ gepubliceerd.

Met dit formulier kunt u in 2 situaties vragen om een teruggaaf of een naheffing van het verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag.

Het kan zijn dat u in de volgende 2 situaties te veel of te weinig premie Whk hebt betaald:

  • U hebt te laat een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen. Te laat wil zeggen na 1 januari of, voor starters, nadat u uw 1e aangifte hebt gedaan. Het percentage dat u hebt gekregen, wijkt af van het percentage dat u in uw aangiften loonheffingen hebt gebruikt.
  • U hebt op tijd een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen. U hebt daartegen bezwaar gemaakt en de Belastingdienst heeft het percentage daarna bijgesteld. 

In deze 2 situaties kunt u de Belastingdienst met dit formulier vragen om een teruggaaf of een naheffing van het verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag. U hoeft dan geen correcties te versturen voor de gedifferentieerde premie Whk. 

Het Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd premiepercentage Whk) kunt u downloaden van de internetsite van de Belastingdienst.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,