Standpunt gepubliceerd over

aanpassen vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding als sprake is van verschillende verlofsoorten binnen het kalenderjaar.

kennisgroepen Belastingdienst, de belastingen kennisgroep

Aanleiding

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft op 7 maart 2023 een standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof. Dit standpunt geeft een concrete invulling aan het begrip ‘in de regel’, zoals opgenomen in artikel 31a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964). De beoordeling of een werknemer in de regel reist naar een vaste plaats van werkzaamheden vindt plaats per aanleiding en op kalenderjaarbasis.

Vraag

Is sprake van een nieuwe aanleiding binnen het kalenderjaar als een werknemer ouderschapsverlof opneemt, nadat hij (aanvullend) geboorteverlof heeft opgenomen?

U leest het volledige standpunt op de internetsite van de Kennisgroepen in KG:204:2024:8 aanpassen vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL