Kamerstukken maart 2024

De Belastingdienst Forum heeft een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF).

Deze zijn gepubliceerd in de periode van 29 februari 2024 tot en met 29 maart 2024.

  • Minister Van Gennip biedt de Tweede Kamer het eindrapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel aan. De commissie heeft advies uitgebracht over het vereenvoudigen van het arbeidsongeschiktheidsstel (SZW 29/2).
  • Minister Van Gennip stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel ‘wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen’ (SZW 6/3).
  • Minister Van Gennip biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over de wijziging van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aan (SZW 6/3).
  • Staatssecretaris Van Rij biedt de Tweede Kamer een evaluatierapport over de reisaftrek Openbaar Vervoer aan (MvF 8/3).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de onderhandeling van belastingverdragen (MvF 14/3).
  • Minister Van Gennip verzoekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet verhoging minimumloon 2024 spoedig te behandelen. De Tweede Kamer keurde het wetsvoorstel goed (SZW 19/3).
  • Minister Van Gennip stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat UWV uitkeringen gaat terugvorderen van ongeveer 1.100 arbeidsongeschikten die inkomsten uit opting-in hadden. Het systeem registreerde die inkomsten niet, waardoor de uitkering te hoog is vastgesteld (SZW 21/3).
  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het onderzoek thuiswerkregelingen voor grenswerkers (MvF 29/3).
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL