Uitslag enquête onbetaald ouderschapsverlof en tijdvaktabel

De enquête gehouden door de belastingdienst forum ging over een werknemer die voor 1 dag per week met onbetaald ouderschapsverlof gaat.

Er werd gevraagd welk tijdvaktabel de werkgever moet gebruiken over deze periode. Van de 592 deelnemers gaf 9% het juiste antwoord.

Hieronder leest u de volledige vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Alex heeft een fulltime dienstverband en is 5 dagen per week werkzaam. Hij is al jaren in dienst bij dezelfde werkgever en zijn loon wordt per maand uitbetaald. De werkgever past hierop de witte maandtabel toe.

Vanaf september tot en met december neemt Alex onbetaald ouderschapsverlof op. Dit doet hij voor 1 dag per week. Het loon wordt nog steeds per maand uitbetaald. Welke tijdvaktabel is vanaf september van toepassing?

  1. Alex wordt nu een parttimer en daarom mag de werkgever ook vanaf september de witte maandtabel blijven gebruiken. (19%)
  2. De werkgever moet vanaf september de witte weektabel gebruiken voor iedere week waarover hij loon betaalt. (1%)
  3. De werkgever moet vanaf september de witte dagtabel gebruiken voor iedere dag waarover hij loon betaalt. (9%)
  4. De werkgever mag vanaf september de witte maandtabel blijven gebruiken als hij daarnaast de code incidentele inkomstenvermindering ‘O’ (onbetaald verlof) invult. (71%)

Het 3e antwoord is juist.

Toelichting

De hoofdregel is dat u de tijdvaktabel gebruikt die overeenkomt met het tijdvak, waarover de werknemer loon geniet. Als bijvoorbeeld met een werknemer een loon per maand is afgesproken, gebruikt u de maandtabel.

Als een fulltimer onbetaald verlof opneemt, leidt dat tot een onderbreking van het loontijdvak. De werkgever mag de maandtabel dan niet meer toepassen. U zou dan rekenen met een te hoog bedrag aan algemene heffingskorting en arbeidskorting. U gebruikt dan de week- en/of dagtabel voor de dagen waarover u wel loon betaalt.

Voor parttime werknemers is de hoofdregel niet van toepassing. Voor deze werknemers gebruikt u de tijdvaktabel die gelijk is aan het uitbetalingstijdvak. Er is sprake van een parttimer, als deze doorgaans op minder dan 5 dagen in de week werkt. In die situatie moet u bijvoorbeeld toch de maandtabel gebruiken.

Het kan voorkomen dat een fulltimer onbetaald verlof opneemt en dat u ook voor deze werknemer voor die periode de tijdvaktabel moet toepassen, die gelijk is aan het uitbetalingstijdvak. Als deze werknemer ‘doorgaans’ 1 of meer dagen onbetaald verlof opneemt, dan geldt voor deze persoon ook de tijdvaktabel van het uitbetalingstijdvak.

De term ‘doorgaans’ betekent dat de werknemer op meer dan 50% van de weken binnen het kalenderjaar op minder dan 5 dagen per week werkzaam moet zijn. Dit beoordeelt u per dienstbetrekking. Hierbij maakt u een inschatting van het te verwachten arbeidspatroon.

Alex neemt 1 dag per week onbetaald ouderschapsverlof op in de laatste 4 maanden van het kalenderjaar. Dit is minder dan 50% van de weken binnen het kalenderjaar. De werkgever mag de maandtabel niet gebruiken. Alex werkt 4 dagen in de week en daarom is geen sprake van een volle werkweek. De werkgever moet daarom de witte dagtabel gebruiken voor iedere dag, waarover hij loon betaalt.

Bekijk ook

Meer informatie en een voorbeeld leest u in de handreiking Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,