Kamerstukken februari 2024

De Belastingdienst Forum heeft voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Financiën (MvF).

Deze zijn gepubliceerd in de periode van 7 februari 2024 tot en met 20 februari 2024.

  • Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst. Onder andere de invoeringstoets bij de gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten komt daarbij aan de orde (MvF 7/2).
  • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’. Ook voor de loonheffingen worden aanbevelingen gegeven (MvF 12/2).
  • Minister Van Weyenberg en staatssecretarissen Van Rij en De Vries bieden de Tweede Kamer de Planningsbrief voor 2024 aan. Uit de planning volgt dat in 2024 evaluaties plaatsvinden voor de werkkostenregeling, 30%-regeling en gebruikelijkloonregeling (MvF 12/2).
  • Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over het (voorlopige) akkoord over de Platformrichtlijn (SZW 14/2).
  • Staatssecretaris Van Rij stuurt de Eerste Kamer de beantwoording van vragen over (ontwikkelingen rondom) grenswerkers (MvF 16/2).
  • Minister Van Gennip biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van Verslag Wetsvoorstel verhoging minimumloon 2024 aan (MvF 20/2).
100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,