Misschien toch recht op LKV

bij overgang van een onderneming

Hebt u een (deel van een) onderneming overgenomen van een andere werkgever? Dan hebt u mogelijk te maken met een ‘overgang van een onderneming’.

In de beschikkingen ‘Wet tegemoetkomingen loondomein’ (Wtl) gaat de Belastingdienst er in dat geval van uit dat het recht van de overdragende werkgever op een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer niet naar u mee overgaat, ook al is er een geldige doelgroepverklaring. Volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever.

De Hoge Raad gaat hierover nog uitspraak doen. Beslist de Hoge Raad dat het recht op LKV toch mee overgaat naar de overnemende werkgever? Dan kunt u mogelijk voor de overgenomen werknemers toch een LKV krijgen.

In eerdere berichtgeving gaf de Belastingdienst aan dat u bezwaar kunt maken tegen de beschikking Wtl over 2022, als u dacht toch recht te hebben op een LKV. Hieronder leest u wat u kunt doen voor 2023 en 2024.

In 2023 en 2024 aanspraak maken op een LKV voor overgenomen werknemers

Hebt u in 2020 of later bij een overgang van een onderneming of bij een contractovername werknemers in dienst gekregen voor wie de overdragende werkgever recht had op 1 of meer LKV’s? Dan kunt u om een LKV verzoeken door het LKV op de gebruikelijke manier aan te vragen in de aangifte loonheffingen. Dat betekent het volgende:

  1. Ga na welke van deze werknemers op het moment van de overgang een geldige doelgroepverklaring hebben voor de dienstbetrekking met de overdragende werkgever. In deze doelgroepverklaring staat op welk LKV de werkgever voor de werknemer recht heeft en vanaf wanneer.
  2. Zorg ervoor dat u die doelgroepverklaring of een kopie daarvan krijgt. Bewaar deze doelgroepverklaring of kopie bij uw loonadministratie. Op de doelgroepverklaring staat de naam van de overdragende werkgever.
  3. Ga na voor welke aangiftetijdvakken in 2023 en 2024 de doelgroepverklaring nog geldig is. Voor die tijdvakken geldt:
  • Is het aangiftetijdvak verstreken? Stuur dan een correctiebericht in voor dat aangiftetijdvak. Vraag daarin het LKV aan waar u mogelijk recht op hebt.
  • Is het aangiftetijdvak nog niet verstreken? Vraag het LKV dan aan in de aangifte loonheffingen.

Hoe gaat het verder?

De Hoge Raad beslist waarschijnlijk in het voorjaar van 2024.

Zolang er geen uitspraak is, blijft het standpunt van de Belastingdienst dat een LKV bij een overgang van een onderneming en bij contractovername niet mee overgaat naar de overnemende werkgever.

Oordeelt de Hoge Raad dat de LKV’s bij een overgang van een onderneming wel mee overgaan? En hebt u via correctieberichten en aangiften loonheffingen voor 2023 en 2024 een LKV aangevraagd? Dan wordt dat LKV voor deze werknemers berekend.

Stuurt u geen correctieberichten in over 2023? Dan moet u, om een LKV te krijgen, dat alsnog doen als de Hoge Raad oordeelt dat de LKV’s mee overgaan. U hebt voor het insturen van correctieberichten over 2023 uiterlijk tot en met 1 mei 2024 de tijd.

Vraagt u een LKV niet alvast aan in aangiften over 2024? Dan moet u, om een LKV te krijgen, dat later alsnog doen als de Hoge Raad oordeelt dat het LKV mee overgaat. U hebt hiervoor tot en met 1 mei 2025 de tijd.

Oordeelt de Hoge Raad dat een LKV bij een overgang van een onderneming niet mee overgaat naar de overnemende werkgever? Dan krijgt u geen LKV’s voor de overgenomen werknemers, ondanks dat u daar wel een aanvraag voor hebt gedaan.

Overgang van een onderneming

Meer informatie over een overgang van een onderneming vindt u in paragraaf 7.6.7 Handboek Loonheffingen 2023.

Conclusie advocaat-generaal

Waarom de advocaat-generaal vindt dat LKV’s bij overgang van een onderneming wél mee overgaan naar de overnemende werkgever, leest u op rechtspraak.nl.

Contractovername

De uitspraak van de Hoge Raad gaat misschien ook gelden voor contractovernames waarbij de arbeidsovereenkomst met de werknemer door een nieuwe werkgever ongewijzigd wordt voortgezet. Contractovername wil zeggen dat de nieuwe werkgever alle rechten en plichten overneemt die voor de werknemer volgen uit de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever, en dat de werknemer hetzelfde werk blijft doen met dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Is dit het geval? Stuur ook dan correctieberichten en aangiften in waarin u LKV’s aanvraagt.

Bron Belastingdienst.nl

Rechtbank, rechtspraak, uispraak arbeidsconflict, Wibra krijgt gelijk van rechter