Kamerstukken januari 2024

De Belastingdienst Forum heeft voor u een overzicht gemaakt met Kamerstukken die interessant voor u kunnen zijn. Het gaat om publicaties van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze zijn gepubliceerd in de periode januari 2024.

  • Minister Van Gennip deelt de kabinetsreactie op de evaluatie van de hoogte van het wettelijk minimumloon (SZW 15/1).
  • Minister Van Gennip biedt de nota van wijziging aan bij het Wetsvoorstel wijziging Wtl. Met de nota van wijziging wordt het loonkostenvoordeel oudere werknemer stapsgewijs afgeschaft (SZW 19/1).
  • Minister Van Gennip brengt de ‘Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs i.v.m. invoering toelatingsplicht’ in internetconsultatie. Het besluit regelt een aantal aspecten uit het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’, welke moet zorgen voor een betere bescherming van arbeidskrachten in de uitzendsector en malafide partijen van de markt moet weren (SZW 24/1).
RVO, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,