Standpunten gepubliceerd over

versobering van de 30%-regeling

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft 3 nieuwe standpunten gepubliceerd, die betrekking hebben op de versobering van de 30%-regeling. In dit bericht leest u om welke standpunten het gaat en waar u ze kunt vinden.

kennisgroepen Belastingdienst, de belastingen kennisgroep

Standpunt over de versobering van de 30%-regeling

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag hoe moet worden omgegaan met situaties waarin geen recht bestaat op de maximale looptijd (kortingsregeling). Het volledige standpunt leest u op de internetsite van de Kennisgroepen: KG:041:2024:2 30%-regeling, versobering, kortingsregeling.

Standpunt over versobering 30%-regeling en verlaging maximale vergoeding in loontijdvak

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de wijze waarop in een maand waarin een 20-maandsperiode afloopt, de maximale percentages van 30, 20 of 10 (artikel 31a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964) toegepast moeten worden. Het volledige standpunt leest u op de internetsite van de Kennisgroepen: KG:041:2024:3 30%-regeling, versobering, verlaging maximale vergoeding in loontijdvak.

Standpunt over de versobering van de 30%-regeling, wisseling van inhoudingsplichtige

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de wijze waarop percentages van 30, 20 of 10 bij een ingekomen werknemer toegepast moeten worden bij een wisseling van inhoudingsplichtige. Het volledige standpunt leest u op de internetsite van de Kennisgroepen: KG:041:2024:4 30%-regeling, versobering, wisseling van inhoudingsplichtige.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL