Controleer voorlopige berekening Wtl 2023

UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2024 de voorlopige berekeningen 2023 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben, ontvangen een brief met de specificaties. Controleer de berekening vóór 1 mei 2024.

In de voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2023 die u tot en met 31 januari 2024 hebt ingediend.

Aanvraag doelgroepverklaring nog in behandeling

Als UWV een aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2024 nog in behandeling had, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet u door uiterlijk 1 mei 2024 een correctie aangifte loonheffingen in te dienen.

Onjuiste berekening

Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2023. Als u onjuistheden vindt, hebt u tot en met 1 mei 2024 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2024 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die u uiterlijk 31 juli 2024 ontvangt.

Wanneer uw ingediende aangiften wél kloppen en u toch nog vragen hebt, neem dan contact op met UWV.

Geen voorlopige berekening

Het kan zijn dat de werkgever geen voorlopige berekening heeft ontvangen, terwijl de werkgever deze wel had verwacht. Ook dan kunt u contact opnemen met UWV.

Meer informatie

Op uwv.nl leest u meer informatie over de berekening Wtl.

Bekijk ook

UWV, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,