In december ontvangen veel werknemers een kerstpakket. De werkgever kan het kerstpakket aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. De waarde van het kerstpakket komt dan ten laste van de vrije ruimte. In deze handreiking vindt u meer informatie.

Belastingdienst, berekening, Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving, NL

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling.

Als de werkgever het kerstpakket aanwijst als eindheffingsloon doet hij dit uiterlijk op het moment van verstrekken van het pakket. Hij houdt hierbij rekening met de gebruikelijkheidstoets.

Hoe de werkgever de aanwijzing regelt is vormvrij, maar uit de loonadministratie moet blijken welke keuze hij heeft gemaakt.

Voor het kerstpakket geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering. De waarde komt ten laste van de vrije ruimte. Als geen vrije ruimte meer beschikbaar is, moet de werkgever 80% eindheffing betalen over het deel dat boven de vrije ruimte uitkomt.

Verplicht eindheffingsloon voor postactieve werknemers

Kerstpakketten die u of een verbonden vennootschap geeft aan postactieve werknemers zijn altijd eindheffingsloon als u deze ook geeft aan de actieve werknemers.

Uitzendkrachten

In een eerder gepubliceerde handreiking leest u meer over het verstrekken van kerstpakketten aan uitzendkrachten.

Wetsartikelen

Art 10 Wet LB

Art 13 Wet LB

Art 31 lid 1 f en g Wet LB

Meer informatie

In hoofdstuk 8 Handboek loonheffingen leest u hoe u de werkkostenregeling moet toepassen.

Gerelateerde artikelen

Wanneer kiezen tussen werknemersloon en eindheffingsloon werkkostenregeling

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,