Uitslag enquête gebruikelijk loon

De Belastingdienst Forum heeft een enquête vraag gesteld over gebruikelijk loon en daarop gaf 29% van de 529 deelnemers het juiste antwoord. In de situatie die we u voorlegden, is een zo laag mogelijk gebruikelijk loon € 80.000.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Yara is dga van een accountantskantoor. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 100.000. Yara wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon. Welk loon is dat voor 2024?

 1. € 56.000 (9% van de stemmen)
 2. € 60.000 (2% van de stemmen)
 3. € 80.000 (29% van de stemmen)
 4. € 100.000 (60% van de stemmen)

Toelichting

Het gebruikelijk loon voor 2024 stelt u vast op het hoogste bedrag van de volgende 3 bedragen: 

 • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (tot en met 2022 was dit 75%)
 • het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap
 • de wettelijke ondergrens van € 56.000 (bedrag 2024)

In de volgende gevallen mag u het loon op een lager bedrag vaststellen:

 • U maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 56.000. U stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
 • U maakt aannemelijk dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer. U stelt het loon dan vast op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In de situatie van Yara geldt het volgende:

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 80.000.
 • Het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap is € 100.000.
 • Het minimale gebruikelijk loon is € 56.000.

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het loon van de meestverdienende werknemer. U kunt dit aannemelijk maken. U mag het gebruikelijk loon dan vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het gebruikelijk loon van Yara is € 80.000. 

Wetsartikel

Artikel 12a Wet LB 1964

Relevante informatie

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,