Rekenvoorschriften 2024 beschikbaar

De Belastingdienst heeft de rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2024 gepubliceerd. U kunt deze gebruiken om zelf de inhouding voor het loontijdvak geautomatiseerd te berekenen, bijvoorbeeld in een rekenprogramma.

In de rekenvoorschriften vindt u de formules en andere voorschriften voor de geautomatiseerde berekening.

Maakt u geen gebruik van een softwarepakket? Dan vindt u in de loonbelastingtabellen de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u moet inhouden.

De Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie januari 2024 kunt u downloaden via belastingdienst.nl.

Belastingen, 100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,