Uitslag enquête doos bonbons: loon of niet?

De Belastingdienst Forum had een enquête met de vraag over een werknemer die een doos bonbons kreeg thuisbezorgd als bedankje voor het harde werken.

Van de 671 salarisprofessionals koos 40% voor de juiste stelling. De waarde van de bonbons inclusief verzendkosten is loon. Dit valt niet onder de kleinegeschenkenregeling.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Een werknemer krijgt van zijn werkgever een doos bonbons thuisbezorgd als bedankje voor het harde werken. De factuurwaarde bedraagt € 18. De verzendkosten zijn € 2. Deze staan apart op de factuur. Wat is loon voor de werknemer?

  • Het is geen loon, want dit valt onder de kleinegeschenkenregeling. (41%)
  • Het is geen loon, want dit zijn intermediaire kosten. (1%)
  • € 18 (17%)
  • € 20 (41%)

Het dikgedrukt antwoord is juist.

Toelichting

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een doos bonbons valt hier ook onder.

Een werknemer die een doos bonbons krijgt als bedankje voor het harde werken, krijgt dit vanwege de relatie tussen werkgever en werknemer. Dit is geen situatie waarin anderen hem een geschenk geven. Daarom geldt de kleinegeschenkenregeling niet. De doos bonbons is loon voor de werknemer.
U telt € 20 bij het loon van de werknemer. Dit is de factuurwaarde van de doos bonbons inclusief btw en de verzendkosten.  

U mag deze € 20 ook aanwijzen als eindheffingsloon als voldaan is aan de gebruikelijkheidstoets. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Meer informatie

Handreiking Is een klein geschenk loon?

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,