Uitslag enquête bloemetje voor jubileum

In de enquête vroeg het Forum van de Belastingdienst salarisverwerkers welke stelling juist is, het ging over een werknemer die een bos bloemen krijgt thuisbezorgd omdat hij 10 jaar in dienst is.

Van de 738 salarisprofessionals koos 21% voor de juiste stelling. De waarde van de bloemen inclusief verzendkosten is loon. Dit valt niet onder de kleinegeschenkenregeling.

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.  

Vraag

Een werknemer krijgt van zijn werkgever een bos bloemen thuisbezorgd omdat hij 10 jaar in dienst is. De factuurwaarde bedraagt € 20. De verzendkosten zijn € 3. Deze staan apart op de factuur. Wat is loon voor de werknemer?

  • € 23 (21%)
  • € 20 (11%)
  • Het is geen loon, want dit zijn intermediaire kosten. (2%)
  • Het is geen loon, want dit valt onder de kleinegeschenkenregeling. (66%)

Toelichting

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. 

Een werknemer die een bos bloemen krijgt omdat hij 10 jaar in dienst is, krijgt dit vanwege de relatie tussen werkgever en werknemer. Dit is geen situatie waarin anderen hem een geschenk geven. De bos bloemen is daarom loon voor de werknemer. De kleinegeschenkenregeling geldt hiervoor niet.

Hoogte loon

U rekent de factuurwaarde van de bos bloemen inclusief btw als loon. De verzendkosten behoren ook tot het loon. Daarom is € 23 loon voor de werknemer.  

U mag de bos bloemen en de verzendkosten ook aanwijzen als eindheffingsloon. € 23 komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Meer informatie

Handreiking Is een klein geschenk loon?

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,