Is een klein geschenk loon?

Als u een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In deze handreiking leest u wanneer dat het geval is en vindt u praktische voorbeelden. 

Handreiking

Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer. Het geschenk heeft dan geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon.

Voorbeeld

Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. U doet dit op grond van de persoonlijke relatie met de werknemer en niet op grond van de relatie werkgever-werknemer. De fruitmand of rouwkrans zijn daarom geen loon.

Kleinegeschenkenregeling

In de praktijk is het soms moeilijk om vast te stellen of u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een werknemer. Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat uw kleine geschenk geen loon is:

 • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
 • U geeft geen geld of een waardebon.
 • De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd.

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer voorop staat bij het geven van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie.

Voorbeelden persoonlijke attentie

Dit zijn voorbeelden van een persoonlijke attentie:

 • een bos bloemen bij een verjaardag
 • een attentie voor een geboorte
 • een attentie voor een huwelijk 

Geen persoonlijke attentie

Hieronder vindt u voorbeelden van attenties die niet persoonlijk zijn. Deze attenties zijn gericht op de werknemer en niet op de persoon. De kleinegeschenkenregeling geldt hiervoor niet:

 •  een kerstpakket
 • een chocoladeletter voor Sinterklaas
 • een bloemetje op de eerste werkdag of secretaressedag
 • een attentie voor een jubileum
 • een attentie omdat de werknemer moet thuiswerken door de coronamaatregelen

Verwerken in de aangifte

Voldoet u niet aan de voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling, dan is het geschenk loon voor de werknemer. U rekent de waarde van het geschenk inclusief btw als loon. Als u het geschenk bij de werknemer laat thuisbezorgen, dan behoren de verzendkosten ook tot het loon.

U mag de attentie en eventuele verzendkosten ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.

Meer informatie

Paragraaf 4.12.1 Handboek Loonheffingen
Paragraaf 3.5 Besluit 2014/1894M

Gerelateerde handreikingen

Kerstpakketten in de werkkostenregeling
Sinterklaasfeest en de gevolgen voor de loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,